مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار

مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار

هدف از این پایان نامه بررسی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 75
حجم 152 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

نوشتار حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد:
سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار در پایان نامه  میپردازیم. ابتدا مبانی دادرسی اطفال بزهکار را در فصل نخست و در دو مبحث مورد بررسی و تبیین قرار خواهیم داد و درفصل دوم سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار را در دو مبحث جداگانه بیان خواهیم نمود.

 

 

هر رفتاری که از سوی انسان سر می زند از یک سری عوامل فردی یا محیطی سرچشمه می گیرد. بدین شکل که فرد در اثر تأثیر پذیری از این عوامل از خود واکنش نشان می دهد. رفتار بزهکارانه نیز به عنوان پدیده ای فردی – محیطی از جمله رفتارهای انسان است که تحت تأثیر عوامل فردی  و محیطی پدید می آید.

 

 

عوامل فردی در برگیرندة مجموعه عواملی است که از ویژگی های فردی – انسانی بزه کار ناشی می شود. این می تواند جنبه سرشتی و یا اکتسابی داشته باشد. به دسته نخست،  عوامل زیستی و به دسته دوم عوامل روانی می گویند. عوامل محیطی در بر گیرنده آن دسته عواملی است که از ویژگی های محیطی مانند: محیط سیاسی، محیط اجتماعی و غیره سرچشمه می گیرد. توجه به تأثیر گذاری عوامل محیطی بر پیدایش بزهکاری از دهه نخست قرن نوزدهم میلادی آغاز گردید. از آن هنگام تا امروز پژوهش های بسیاری در این زمینه انجام شده است.

 

 

در روانشناسی و در اینجا روانشناسی جنایی  به علت رفتار بزهکارانه و مجرمانه و شناخت و حذف آن نظر دارد. با از میان بردن علل رفتار های ضد اجتماعی می توان زمینه رفتار های بزهکارانه را در حد وسیعی تقلیل داد و در عین حال می توان به حق، مجرمان را که بر غم فقدان زمینه های عینی و علمی رفتار های مجرمانه و تنها به قصد سوداگری و زیاده طلبی های فردی، مبادرت به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران و اجتماع، کرده اند، مواخذه و مجازات نمود. متاسفانه تمرکز بر روی زمینه های ایجاد بزه کاری ها و تلاش در تقلیل و رفع آن، در رشته های حقوقی محدود است. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
  مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار 5
فصل نخست: مبانی دادرسی اطفال بزهکار 6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال 6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال  6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال  10 
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال  12   
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال  15
 گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری  15 
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان 17

 

 

فصل دوم: سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار  18
مبحث اول: سیر تحول دادرسی اطفال  19
گفتار اول: سیر تحول دادرسی اطفال در ایران  19
بند اول: تحولات دادرسی اطفال در دوره پیش از انقلاب  19  
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304  21  
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338  22
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب  23
الف: مقررات قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378  23
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان  25
گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان  28
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان  29
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن  31
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار  32
گفتار اول: پلیس  32
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران  33
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان  34
گفتار دوم: دادسرا  36
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران  37
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان  39
گفتار سوم : دادگاه اطفال  40
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه  40
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی  42
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی  44
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه  45

منابع و مآخذ  
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دریافت فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دریافت نمونه سوال مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دریافت مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دریافت فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید نمونه سوال مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دریافت فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دریافت فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دریافت پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دریافت کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دریافت تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

خرید نمونه سوال مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

خرید فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

خرید تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود پروژه مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت مقاله مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت فایل pdf مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

خرید کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود کارآموزی مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت فایل word مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free

خرید تحقیق مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار از free


مطالب تصادفی