مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 30
حجم 45 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

رضایت زناشویی حالتی است که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگر و با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سرمدی، 1385). در تعریف دیگر سلیمانیان (1390) معتقدند که رضایت زناشویی انطباق بین وضعیّت موجود و وضعیت مورد انتظار است. طبق این تعریف رضایت زناشویی زمانی محقق می گردد که وضعیت موجود در روابط زناشویی با وضعیت مورد انتظار فرد منطبق باشد. در تعریف دیگری رضایت زناشویی احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر است، هنگامی که همه جنبه های ازدواج شان را در نظر می گیرند( صالحی فدری، 1392). 

 

 

 

 

بخش اول مبانی نظری در مورد رضایت زناشویی و بخش دوم پیشینه تحقیق در مورد رضایت زناشویی می باشد

 

 

 

 

نمونه پیشینه پژوهش رضایت زناشویی

 در پژوهشی که توسط آقا یوسفی و علیپور(1388) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی بر روی 500 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه شیراز پرداختند، که نتایج حاکی از آن بود  که بین  کمال گرایی و رضایت زناشویی همبستگی مثبت وجود دارد و همزمان با افزایش کمال گرایی، میزان رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد.در پژوهش که توسط محمدی (1389) تحت عنوان بررسی رابطه کمال گرایی با رضایت زناشویی و بهزیستی ذهنی بر روی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد تهران انجام شد، نتایج نشان که بین کمال گرایی با رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد و نیز بین کمال گرایی و بهزیستی ذهنی نیز رابطه مثبت وجود دارد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-6 تعریف مفهومی متغیرها    2
فصل دوم    11
مفاهیم، نظریه ها، سابقه پژوهش    11
2-2  رضایت زناشویی    12
2-2-1 تاریخچه  رضایت زناشویی    12
2-2-2 تعاریف رضایت زناشویی    12
2-2-3 ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی    15
2-2-3-1 ابعاد رضایت زناشویی    15
2-2-3-2 نظریه های رضایت زناشویی    16
2-2-3-2-1 نظریه روان پویایی و ارتباط شئ    16
2-2-3-2-2 تظریه های رفتاری    17
2-2-3-2-3 نظریه های شناختی    18
2-2-3-2-4 نظریه های سیستمی    19
2-2-3-2-5 نظریه های بین نسلی    20
2-2-4 عوامل موثر بر رضایت زناشویی    23
2-2-4-1 پختگي رواني و رشد عاطفي فكري طرفين    23
2-2-4-2 طرز تفكر، عقايد و تمايلات    23
2-2-4-5 عقايد مذهبي    23
2-2-4-6 اختلافات طبقاتي    24
2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسي    24
2-2-4-8  بيماري رواني در خانواده    24
2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی    25
2-18-پیشینه پژوهش    26
2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور    26
2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    26
2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی    26
2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی    27
2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور    28
2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی    28
2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی    29
2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی    29
منابع    74

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی 3 از free


مطالب تصادفی