مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 29
حجم 114 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

رضایت شغلی حالت مطبوع عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی یا تجارب شغلی است؛ مفهومی دارای ابعاد، جنبه ها و عوامل گوناگون است که باید مجموع آن ها را در نظر گرفت. از جمله  این عوامل می توان به صفات کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره کرد (58).

 

رضایت شغلی نوعی زمینه، گرایش، تمایل، علاقه، استعداد، آمادگی برای پاسخ دادن به طرز مطلوب یا نامطلوب یا بطور کلی نوعی نگرش نسبت به محیط کار خود می باشد. ما از یک شغل یا خوشمان می آید یا خوشمان نمی آید و می توانیم میزان این احساس را بر روی یک طیف، یعنی، از احساس بسیار مثبت تا احساس بسیار منفی اندازه گیری کنیم. 

 

 

رضایت یا عدم رضایت از شغل نه تنها بستگی به ماهیت شغل دارد، بلکه هم چنین بسته به انتظاراتی است که افراد از شغلشان دارند (29). مطالعات متعدد نیز این امر را تأیید می کنند که رضایت یا نارضایتی از شغل، ریشه در تمایلات و اهداف شخصی کارمندان دارد (73). 

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق رضایت شغلی

مطالعه ای توصیفی- تحلیلی با عنوان «بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی و دولتی شهر تهران در سال 1392» توسط موسوی تبار و همکارانش انجام شده است. در این مطالعه تعداد 162 پرستار در شش بیمارستان به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای طبقه  ای وارد مطالعه شدند. رضایت شغلی پرستاران مورد مطالعه با استفاده از پرسشنامه رضایت شغلی JDI مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد رضایت شغلی اکثریت پرستاران (3/59%)، با میانگین و انحراف معیار 52/0± 97/2 در حد متوسط خود قرار داشت (81).

 

 

 

فهرست مطالب                                                                                
رضایت شغلی   
عوامل موثر بر رضایت شغلی  
تاثیر رضایت شغلی بر سایر ابعاد سازمانی  
رضایت شغلی در پرستاران                                                                        
 پیشینه تحقیق  رضایت شغلی     
2-3  پیشینه تحقیق رضایت شغلی        
2-3-1  تحقیقات داخلی  رضایت شغلی          
2-3-2  تحقیقات خارجی  رضایت شغلی          
منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی 13 از free


مطالب تصادفی