مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

این نوشتار فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی با عنوان مبانی نظری سرمایه اجتماعی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 46
حجم 110 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

جامعه شناسان معاصر برای بررسی کمیت و کیفیت روابط اجتماعی در جامعه، از مفهوم سرمایه اجتماعی بهره جسته اند(شارع پور، 102:1380). اما سرمایه اجتماعی چیست؟ مفهوم سرمایه اجتماعی را به طور کلی می توان منابعی تعریف کرد که میراث روابط اجتماعی اند و کنش جمعی را تسهیل می کنند. این منابع که از طریق اجتماعی شدن حاصل می شوند، دربرگیرنده اعتماد، هنجارهای مشارکتی و شبکه هایی از پیوندهای اجتماعی هستند که موجب گردهم آمدن افراد به صورتی منسجم و با ثبات در داخل گروه به منظور تأمین هدفی مشترک کی شود(زاهدی، 274:1382).

 

 

سرمایۀ اجتماعی، تراکم منابع واقعی یا بالقوه و حاصل شبکه ای بادوام از روابط کم و بیش نهادینه شده از آگاهی و شناخت متقابل یا به عبارت دیگر عضویت در یک گروه است(Bourdieu,1986:243).سرمایه اجتماعی، از روابط میان دوستان، همکاران و به طور کلی از ارتباطات عمومی شکل می گیرد و موجب ایجاد فرصت هایی برای فرد به منظور استفاده از سرمایه مالی و انسانی اش می شود(Burt,1992:9).

 

 

 

 

 

فهرست مطالب       
مرور مفاهیم مرتبط با سرمایه اجتماعی
2-12-  اهمیت سرمایه اجتماعی    
2-13- تعریف سرمایه اجتماعی    
2-14- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی    
2-14-1- سرمایه اجتماعی درون گروهی    
2-14-2-  سرمایۀ اجتماعی بین گروهی    
2-14-3- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی    
2-15- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی    
2-15-1- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی    
2-15-2- دیدگاه شبکه ها    
2-15-3- دیدگاه نهادی    
2-15-4- دیدگاه هم افزایی    
2-16- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی    
2-16-1- بستگی شبکه های اجتماعی    
2-16-2- ثبات    
2-16-3- ایدئولوژی    
2-16-4- وابستگی افراد به یکدیگر    
2-17- سنجش سرمایه اجتماعی    
2-17-1- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی    
2-17-2- سطوح تحلیل    
2-17-2-1- سطح خرد    
2-17-2-2- سطح میانی
2-17-2-3- سطح کلان    
2-18- ابعاد سرمایه اجتماعی    
2-19- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی    
2-20- جمع بندی و نتیجه گیری    

منابع  
منابع فارسی:    
منابع لاتین    

فهرست جداول                                                           

جدول 5-1- شاخص های سرمایه اجتماعی در سنجش سرمایه اجتماعی در محله هدف    118
جدول 5-2- تحلیل پاسخ های شاخص اعتماد و همبستگی    121
جدول 5-3- تحلیل میزان اعتماد به افراد مختلف جامعه    121
جدول 5-4- تحلیل شاخص همبستگی اجتماعی    122
جدول 5-5- تحلیل تعیین کننده های شاخص اقدامات سیاسی و توانمندسازی    123
جدول6-1- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح کلان    127
جدول 6-2- راهبردها و پیشنهادات تقویت سرمایه اجتماعی در سطح خرد    130

 

 

فهرست شکل ها   
شکل 2-10- جایگاه سرمایه اجتماعی در توانمندسازی اسکان غیر رسمی    67
شکل 2-11- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی    80

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

خرید فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دریافت مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

خرید فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

خرید مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

خرید پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

خرید فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از www

دانلود مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

خرید فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود پروژه مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دریافت مقاله مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

دریافت فایل word مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری سرمایه اجتماعی از free


مطالب تصادفی