مبانی نظری اسکان غیر رسمی

مبانی نظری اسکان غیر رسمی

دانلود مبانی نظری اسکان غیر رسمی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 31
حجم 145 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

تعریف اسکان غیررسمی Informal Settlements

سکونتگاه غیر رسمی، ناظر بر محل اسکان بخشی از جمعیت شهری در جهان سوم است که خارج از بازار رسمی زمین و مسکن و بر پایه قواعد و قول و قرار های خاص خود، به دست خود ساکنان این گونه مکان ها ساخته شده است(صرافی، 1387، 8).

 

 

سکونتگاه های غیررسمی از دیدگاه های گوناگونی دسته بندی می شوند. زاغه، سکونتگاه تصرفی عدوانی و تفکیک غیرقانونی یکی از صورت های دسته بندی سکونتگاه های غیررسمی است که وضعیت کالبدی و شیوه تأمین زمین را مبنای دسته بندی قرار می دهد. 

 

 

 

 

در زبان انگلیسی واژه های بسیاری برای اشاره به سکونتگاه های مورد بحث در پژوهش پیش رو به کار می-رود.از میان این واژه ها می توان به اصلام ، سکونتگاه-های خودانگیخته ، غیررسمی ، مهار گسیخته ، موقتی ، نامنظم ، بدون برنامه ریزی، غیرقانونی ، خودیار ، حاشیه ای  و پیرامونی (برک پور و اسدی، 1382، 26)،شهر آلونکی ، سکونتگاه کم درآمدها و زورآباد اشاره کرد.از رایج ترینواژه های به کار رفته برای اشاره به سکونتگاه های مورد بحث در پژوهش پیش رو، اصلام است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 واژهشناسی    16
2-2 تعریف اسکان غیررسمی    17
2-3 انواع سکونتگاههای غیررسمی    18
2-4 ویژگیهای کلی سکونتگاههای غیررسمی    19
2-4-1 ویژگیهای کالبدی سکونتگاههای غیررسمی    19
2-4-2 ویژگیهای اجتماعی سکونتگاههای غیررسمی    20
2-5 ریشههای پیدایش سکونتگاههای غیررسمی    21
2-5-1 گسترش شهرنشینی    21
2-5-2 شهری شدن فقر    22
2-5-2-1 مفهوم فقر    23
2-5-3 سیاستهای ناکارآمد زمین و مسکن    24
2-6 روند پیدایش سکونتگاه های غیررسمی    25
2-6-1 تهاجم سازمان یافته    26
2-6-2 تصرف خزنده    26
2-6-3 بازتقسیم زمین (تفکیک غیر قانونی)    28
2-7 پیامدهای شکلگیری سکونتگاههای غیررسمی    28
2-7-1 بر هم زدن پیشبینیهای برنامههای شهری    28
2-7-2 مشکلات و مخاطرات محیطی    29
2-7-3 ناهنجاریها و مسئله امنیت    30
2-7-4 تأمین نیاز اساسی مسکن برای اقشار تهیدست    30
2-7-5 پیشگیری از آسیبهای اجتماعی    30
2-7-6 توان و نیروی کار اقتصادی    31
2-8 جمعبندی    31

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

خرید فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

خرید پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

خرید پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دریافت مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

خرید فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

خرید مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از download

دانلود مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

خرید پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دریافت فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دریافت فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

خرید فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از www

دانلود مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

خرید فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

خرید فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

خرید فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دریافت فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

خرید فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دریافت فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دریافت فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

خرید تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود پروژه مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دریافت مقاله مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود فایل مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

دریافت فایل word مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free

خرید تحقیق مبانی نظری اسکان غیر رسمی از free


مطالب تصادفی