مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 51
حجم 62 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

اشتراک دانش یک فرآیند سازمانی است که، نقش پایه ای در ایجاد ایده های جدید و فرصت های تجاری خلاق بازی می کند. همه مزایای دانش به اشتراک گذاشته شده مؤثر، از کارکنان درگیر بوسیله عملکردشان و همین بهبود مالی، بازاریابی و سایر خروجی های سازمان به طور مؤثری باعث برقراری ارتباط می شود (لیانگ ،2010). اشتراك دانش يعني به اشتراك گذاري اطلاعات مرتبط سازماني، عقايد و انديشه ها، پيشنهادها و تجربه هاي كاركنان سازمان با يكديگر(ابهیشک ،2002). 

 

 

کیم ولی (2012) نيز معتقد است كه اشتراك دانش فعاليتهاي مرتبط با توزيع و انتقال دانش از يك فرد، گروه يا سازمان به ديگري را شامل مي شود. در اين تعريف ها به تبادل دو جانبه دانش عيني و ذهني اشاره اي نشده است، در حاليكه ديگر محققان به گونه اي آشكارتر به اين نكته توجه كرده اند.

 

 

آرچويلي و ديگران  (2013)نيز به اين نكته اشاره كردند كه اشتراك دانش شامل فراهم آوري دانش جديد و تقاضا براي دانش جديد است. ويژگي تعاملي بودن اشتراك دانش و فرايند دوسويه بودن آن مورد تأكيد يو  (2013) نيز قرار گرفته است. وي، نيز بيان مي كند كه در طي اين فرايند از يك سو فراهم كننده دانش، دانش را كدبندي و آن را به صورت نوشتاري يا گفتاري بيان كرده و در اختيار ديگران قرار مي دهد و از سوي ديگر بازخوردي كه از ديگران دريافت مي كند منجر به فهم بهتر و بيشتر وي در رابطه با آن دانش خواهد شد. در واقع در اين تبادل دو جانبه فرصت تفكر عميق تر چون ارزيابي و تحليل براي آن دانش فراهم مي شود. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری اشتراک دانش

1- داده ها
2- اطلاعات
-فراداده (علم )
4- دانش
– فهم (ادراک ) 
-4-1 انواع دانش
2-4-2 خصوصیات دانش
2-4-3 فنون فراهم آوردن دانش
وان كروخ ، دانش سازماني را داراي چهار ويژگي زير مي‌داند:
بیشتر افراد و سازمان ها مدیریت دانش را به دلایل زیر به کار می گیرند:
موانع ايجاد مديريت دانش از ديدگاه داونپورت
الف. ديدگاه سازماني
ب. ديدگاه اعضاء و كميته دانش
ج. ديدگاه فردي
2-4-4 تعريف اشتراك دانش 
2-4-5 عوامل فردي مؤثر بر اشتراك دانش
2-4-6 عوامل سازماني مؤثر براي شركت در فعاليت هاي اشتراك دانش
2-4-7 موانع و عوامل بازدارنده اشتراك دانش
2-4-7-1 موانع مربوط به نيروي انساني در فرايند اشتراك دانش 
1-كمبود زمان براي شركت در فعاليتهاي اشتراك دانش 
 2-عدم آگاهي نسبت به فوايد و سودمندي اشتراك دانش
3-تفاوت در سطح تجربه و دانش
4-عدم اطمينان نسبت به ارزش و سودمندي دانش شخصي
5-عدم اعتماد ميان كاركنان
6-فردگرايي
-مهارت ضعيف در ارتباطات كلامي و نوشتاري
8-عدم تعهد فرد نسبت به سازمان
2-4-7-2 موانع مربوط به سازمان در فرايند اشتراك دانش 
1-فرهنگ سازماني 
2-عدم حمايت از سوي مديريت سازمان
3-عدم اعتماد سازماني
4-ساختار سازماني سلسله مراتبي
5-فقدان راهبردهاي اشتراك دانش
6-فقدان نظام پاداش دهي و نظام هاي انگيزشي مناسب 
7-عدم امنيت شغلي
8-پست شغلي نامناسب
2-4-7-3 موانع مربوط به فناوري در فرايند اشتراك دانش 
1-عدم هماهنگي ميان نظام هاي فناوري اطلاعات موجود و فرايند كاري و نيازهاي كاركنان
2-انتظارات غيرواقعي كاركنان از فناوري اطلاعات
3-عدم آموزش كافي براي استفاده از نظام هاي فناوري اطلاعات 

 

2-5 پیشینه تحقیق اشتراک دانش

2-5-1 تحقیقات داخلی اشتراک دانش

2-5-2 تحقیقات خارجی اشتراک دانش

منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع لاتین


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتراک دانش از free


مطالب تصادفی