مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی

هدف از این مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی شرکت تولید برق تبریز می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 72
حجم 344 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مسأله اساسی در این تحقیق  بررسی رابطه بعضی از متغیرهای سازمانی مانند هوش هیجانی، هوش سازمانی،مدیریت سرمایه های فکری با چابکی سازمان می باشد. متاسفانه با وجود اینکه چابکی نقش و اهمیت خاصی در سازمان ها دارد، تا کنون تحقیقات و پژوهش های وسیعی در این زمینه صورت نگرفته است.

 

 

به اجرا در آوردن چابکی سازمانی مستلزم انجام پژوهش و تحقیقات متعدد در جهت کشف مدل های مناسب برای بروز چابکی در سازمان است. با توجه به این مهم، محقق تصمیم گرفته رابطه بین برخی از متغیرهای سازمانی – مانند هوش هیجانی مدیران، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه های فکری را به عنوان متغیرهای پیش بین در متغییرملاک( چابکی سازمانی) در یک قاب بنام  رابطه عوامل موثر سازمانی در چابکی سازمانی بررسی نماید.

 

 

 

 

 

 

فهرست عناوین
 

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    21
2-2- پیشینه تحقیق    21
2-2- 1- چابکی سازمانی    23

2-2-2- دیدگاه صاحب نظران به چابکی سازمان    23

2-2-2-1- دیدگاه و چارچوب پروژه NGM    24
2-2-2-2- اصول چابکی از دیدگاه گلدمن، نایجل و پریس    24
2-2-2-3-سنجش چابکی از نظر ریک داو    25
2-2-2-4- مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ    25
2-2-2-5- طراحی سازمان چابک از نظر آمبروس و موریلا    26
2-2-2-6- ارزیابی چابکی از نظر لائو و زئین    27
2-2-2-7-چابکی سازمانی از نظر تورنگ لین و همکاران    27 
2-2-2-8- ارزیابی چابکی از نظر هیلگرزبرگ و همکاران    28
2-2-2-9- ارزیابی چابکی از نظر کومار و موتوانی    29
2-2-2-10- مولفه های چابکی از نظر یوسف، سرحدی و گوناسکاران    29
2-2-2-11- دیدگاه رامش و دیویدسون در مورد تولید چابک(2007)    30
2-2-3- هوش هیجانی    31
2-2-3-1- هوش عاطفی از دیدگاه مایر و سالووی    33
2-2-3-2- هوش هیجانی از دیدگاه بار ـ آن    33
2-2-3-3- مدل هوش هیجانی در محیط کار    33
2-2-3-4- هوش هیجانی از دیدگاه دانیل گلمن    34
2-2-4- خلاصه پژوهش های انجام شده درباره هوش هیجانی    36
2-2-4-1- تحقیقات مرتبط با موضوع در داخل کشور    36
2-2-4-2- تحقیقات مرتبط با موضوع در خارج از کشور    36
2-2-5- هوش سازمانی    37
2-2-5-1- هوش سازماني از ديدگاه كارل آلبرخت    38
2-2-5-2- هوش سازمانی از دیدگاه تي ماتسودا    41
2-2-6- سرمايه هاي فكري    42
2-2-6- 1- تعريف مختلف انديشمندان از سرمايه هاي فكري    44
2-2-6-2- طبقه‌بندي سرمايه فكري از ديدگاه‌هاي مختلف:    45
2-2-6-3- تشريح عناصر و اجزاي اصلي سرمايه هاي فكري    50
1) سرمايه هاي انساني    50
2) سرمايه هاي رابطه اي    52
3) سرمايه هاي ساختاري    53
2-2-6- 4-تحقيقات انجام شده در مورد سرمايه‌هاي فكري    55
2-3 – جمع بندی:    56

 

منابع و مآخذ. .

 

 

 

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی ارتباط علل تاثیرگذار سازمانی با چابکی سازمانی از free


مطالب تصادفی