مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

هدف از این مبانی نظری ارزیابی مقایسه ای تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 256 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در تحقيق حاضر به بررسی  تاثير رويکردهاي پنجگانه استراتژي ناب و چابک پرداخته مي شود. معيارهاي اندازه گيري عبارتند از: رویکرد تولید ، رویکرد کنترل موجودی ، رویکرد زمان تحویل ، رویکرد تأمین مواد و رویکرد حمل و نقل 

 

 

 

در اين تحقيق با شناسايي نقاط مشترک دو مدل و نيز بررسي اختلافات آنها به عنوان مجهول ، مدل توسعه يافته اي به منظور افزايش سرعت پاسخگويي زنجيره تأمين و کاهش هزينه بالاي توليد در سازمان  ارائه مي شود . از آنجايي که موفقيت سازمان توليدي شام شام به توانايي اين شرکت در ارائه محصولات  با هزينه اي پايين و انجام سريع آن وابسته است، و نيز تشکيل يک زنجيره تأمين ناب به تنهايي و نيز زنجيره تأمين چابک به تنهايي جوابگوي اين عمليات نمي باشد و هچنين درصورت تأخير درانجام اين عمليات منجر به نارضايتي مشتريان و از دست دادن فروش و ايجاد هزينه هاي بالايي براي سازمان مي گردد لذا ايجاد همزمان زنجيره تأمين ناب و چابک جوابگومي باشد.

 

 

 

 

لذا هدف از اجراي پژوهش حاضر اين است شناسايي عوامل مشترک و اختلاف زنجيره تامين جابک و ناب، شناسايي نيازمنديهاي شرکت شام شام از جهت افزايش سرعت پاسخگويي و کاهش هزينه ها و مقايسه عوامل مشترک و اختلاف زنجيره و نيازمنديها در راستاي توسعه زنجيره تامين جابک و ناب می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده            

 

فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی 
2-1-1- مفهوم استراتژي
2-1-2- استراتژي بازاريابي
– بخش بندي بازار
2-1-4- هدف گيری بازار
2-1-5- جايگاه يابي محصول
2-1-6- آميخته بازاريابي
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 
2-2-1- زنجیره تأمین
–   نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی 
– مفهوم چابکی
● تشریح دو مدل مفهومی
▪ مدیریت تغییر و ریسك:
▪ توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  
بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار: 
یکپارچگی جریان ارزش: 
کاهش زمان تحویل:
 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات: 
تغییر ساختار پذیری سریع: 
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 
 قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
 محصولات استاندارد:
 محصولات ابداعی: 
 محصولات ترکیبی: 
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 
2-4 – پيشينه تحقيق
– پيشينه داخلی 
2-3-2- پيشينه خارجی    
الگوي مفهومي يا نظري تحقيق
خلاصه فصل    

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی تاثیرات استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک از free


مطالب تصادفی