مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین

مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین

هدف از این مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 76
حجم 256 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه ی رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند.

 

 

به عبارت دیگر مدیران شرکت ها، حاصل تصمیم گیری های خود در قالب انتخاب استراتژی را در آیینه ی معیارهای عملکردی مشاهده خواهند نمود. تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد مشاهده شده با روند گذشته، رقبا و یا متوسط صنعت، بازخور مناسبی را جهت تصمیم گیری و انجام فعالیت های آتی فراهم می آورد. به همین دلیل یکی از مهمترین اهداف تمامی شرکت ها در طول زمان، بهبود مستمر عملکرد بوده است(برام راش ، 1998).

 

 

هدف از این مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین می باشد .در اين نوشتار ابتدا به سه متغير اصلي پژوهش يعني استراتژي ناب ، استراتژي چابك و عملكرد بازار بحث خواهند شد. بحث از تعاريف و نظريه هاي مختلف از سه متغير در بحث صنايع پروتئینی زيربناي نظري اين پژوهش قرار گرفته اند. در بخش دوم اين فصل به پيشينه پژوهش نيز سعي شده تا جاي ممكن سيماي فعلي پژوهشهاي داخلي و خارجي ارائه شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده            

 

فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1- استراتژی های بازاریابی 
2-1-1- مفهوم استراتژي
2-1-2- استراتژي بازاريابي
– بخش بندي بازار
2-1-4- هدف گيری بازار
2-1-5- جايگاه يابي محصول
2-1-6- آميخته بازاريابي
2-2- ویژگیهای زنجیرههای تأمین ناب، چابک 
2-2-1- زنجیره تأمین
–   نقطه انفصال در زنجیره تأمین
2-2-2- الگوی ناب
2-2-2- 1- مفهوم ناب بودن
2-2-2- 2- زنجیره تأمین ناب
2-2-2- 3- محدودیت های الگوی ناب
2-2-3- الگوی چابک
2-2-3-1- تعریف چابکی 
– مفهوم چابکی
● تشریح دو مدل مفهومی
▪ مدیریت تغییر و ریسك:
▪ توانمندسازی:
2-2-3-3- زنجیره تأمین چابک
2-2-3-4- محدودیت های الگوی چابک
2-2-4- زنجیره تأمین ناب/چابک  
بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک(حاجی زاده ،  1389: 137).
2-2-4- 1- بررسی تفاوت های ساختاری زنجیرهتأمین های ناب و چابک
1- مقایسه الگوهای ناب و چابک از نظر ارزش از دیدگاه مشتری
2- مقایسه کارایی و پاسخگویی زنجیره تأمین
شکل 2-2-  نمودار هزینه پاسخگویی( استراتوت و واربورتون ، 2003: 185).
3- مقایسه ویژگی های زنجیره تأمین در الگوهای ناب و چابک
 ویژگی های مشترک که در هر دو الگو از اهمیت یکسان و بالایی برخوردار هستند مانند:
استفاده از دانش بازار: 
یکپارچگی جریان ارزش: 
کاهش زمان تحویل:
 ویژگی های مشابه که در این دو الگو از اهمیت تقریباً مشابهی برخوردارند مانند:
حذف تلفات: 
تغییر ساختار پذیری سریع: 
ویژگی های متفاوت که اهمیت آنها در این دو الگو کاملاً متفاوت است مانند:
 یکنواختی تقاضا و زمانبندی هموار: 
 قدرت بقاء:
4- مقایسه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تأمین با توجه به نوع محصول و دوره عمر آن
 محصولات استاندارد:
 محصولات ابداعی: 
 محصولات ترکیبی: 
2-2-4- 2- رویکرد پیشنهادی در مقایسه الگوهای ناب و چابک
جدول2-1- مقایسه بین زنجیرههای تأمین ناب، چابک و ناب/چابک ( کریستوفر ، 2001 ؛ 138 ) .
2-3 شرکت مجتمع صنعتی پروتئینی شام 
2-4 – پيشينه تحقيق
– پيشينه داخلی 
2-3-2- پيشينه خارجی    
الگوي مفهومي يا نظري تحقيق
خلاصه فصل    

 

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

خرید فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

خرید پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

خرید پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دریافت مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

خرید فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

خرید مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از download

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

خرید پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دریافت فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دریافت فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

خرید فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

خرید کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از www

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

خرید فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

خرید فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

خرید فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دریافت فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

خرید فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دریافت فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دریافت فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از word

دریافت تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

خرید تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دریافت مقاله مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

خرید کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

دریافت فایل word مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free

خرید تحقیق مبانی نظری مقایسه تطبیقی الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین از free


مطالب تصادفی