مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 2007 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی برنامه ریزی شهری

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اطراف شهرهای بزرگ می باشد . در واقع فصل دوم پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی موضوع نوشتار حاضر است.

 

 

 

در اين فصل روند شکل گیری سکونتگاه‌های غیر رسمی در اطراف شهرها در ايران و جهان مورد بررسي قرار گرفته و در ادامه به تبيين ويژگي‌ها، علل و سياست‌هاي مداخله در سكونتگاه‌هاي غيررسمي پرداخته مي‌شود. همچنين جايگاه و اهميت توانمندسازی این نوع از سکونتگاه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در انتها فرآيند و ابعاد توانمندسازي بحث شده و روش مداخله در بافت براي ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي انتخاب مي‌گردد.

 

 

 

 

سكونتگاه‌هاي غيررسمي در جهان از پيشينه طولاني برخوردار است، که از زمان شکل‌گيري تا کنون با عناوين متعددي چون: حاشيه نشيني، سکونتگاه‌هاي خودرو و نابسامان، اجتماعات آلونکي، سكونتگاه نابهنجار و خود انگيخته ناميده مي‌شود. بدين صورت كه شخصي به غيراز مالك زمين، مساكني را با اجازه و يا بدون اجازه صاحب ملك مي‌ساخته است. اما آنها مساكن حاشيه‌اي غيرقانوني، به آن مفهومي كه ما تعريف و طبقه‌بندي مي‌نماييم، نبوده‌اند.با اين حال، «اسکان‌هاي غيررسمي» در حقيقت يك اصطلاح منسوب به غرب است كه سابقه آن به نوشته هاي متفكريني چون رابرت پارك ، اورت استون ، جان ترنر  و چارلز آبرامز  برمي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

 

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
مقدمه    9
2-1- نظریه های پیدایش سكونتگاه‌هاي غيررسمي    10
2-1-1- دیدگاه لیبرال    12
2-1-2- دیدگاه بنیادگرایی    12
2-1-3- جامعه گرایی    13
2-1-4- دیدگاه بوم شناسی    13
2-2- گرايش های شهرنشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي    14
2-2-1- گرايشهای جهاني    14
2-2-2- گرايش های شهرنشيني و سكونتگاه‌هاي غيررسمي در ايران    24
2-3- ويژگي‌هاي اسکان‌هاي غيررسمي    26
2-4- علل پيدايش سكونتگاه‌هاي غيررسمي    28
2-4-1- عوامل ساختاري جامعه:    29
2-4-2- علل سازماني:    30
2-4-3- فقدان سيستم‎هاي حمايتي و مشاركتي:    30
2-4-4- فعاليت‎هاي باندهاي (مافيايي) نامشروع زمين    30
2-5- رويکردها و رهيافت‌هاي مداخله در اسکان هاي غيررسمي    31
2-5-1- رويکردهاي مداخله در اسکان‌هاي غيررسمي در قالب ديدگاه‌هاي مختلف    32
2-5-2- بررسي تاريخي رويکردهاي مداخله در اسکان‌هاي غيررسمي    46
2-5-2-1- مقطع اول (دهه 1960)    46
2-5-2-2- مقطع دوم (دهه 1970)    48
2-5-2-3- مقطع سوم (دهه 1980)    51
2-6- فرآيند توانمندسازي    55
2-7- ساختار و ابعاد توانمندسازي    56
2-8- اهمیت مشارکت در برنامهریزی شهری در راستای توانمندسازي سكونتگاههاي غيررسمي    60
2-8-1- مشارکت توسعه‌ای    61
2-8-2- الگوی مشارکت ساکنین سکونتگاه‌های غیر رسمی    62
2-9- نتيجه گيري و ارائه رويکرد نظري تحقيق    65

پیشنه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی

منابع وماخذ    

 

 

فهرست نمودار
نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظري ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي(صرافي، 1381:4).    11
نمودار شماره 2-2: نماي کلي طرح هاي خانه سازي دولتي، اراضي و خدمات، ارتقاء کيفيت سکونتگاه وطرح توسعه افزايشي به لحاظ نوع کارکرد (مأخذ: زماني، 1379:111).    36
نمودار شماره 2-3: هزينه‌هاي دولتي و ميزان سود در هريک از رويکردهاي برخورد با سكونتگاه‌هاي غيررسمي از دهه 1990- 1950    38
نمودار شماره 2-4 : ساختار فرايند توانمند سازي    39
نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازي    40
نمودار شماره 2-6: تأثیر تفویض اختیارات بر توانمندسازی    40
نمودار شماره 2-7: تأثیر رضایت مبتنی بر عملکرد بر توانمندسازی    41
 نمودار شماره 2-8: تأثیر غنی سازی کارکرد اجتماعی بر توانمندسازی    41
نمودار شماره 2-9: تأثیر مدیریت مشارکتی بر توانمندسازی    41
نمودار شماره 2-10:تأثیر تیم سازی (گروه سازی) بر توانمندسازی    41
نمودار شماره 2-11: تأثیر مشارکت بر توانمندسازی    42
نمودار شماره 2-12: الگوي کلي راهبرد توانمند سازي    42

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی از free


مطالب تصادفی