مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 467 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مصرف کننده هر روز تصمیمات خرید زیادی می گیرد. بسیاری از شرکت های بزرگ در مورد تصمیم گیری خرید مصرف کننده تحقیقات جامعی را انجام داده اند تا به پاسخ پرسشهایی نظیر: مصرف کنندگان چه چیزی می خرند، از کجا می خرند، چه زمانی می خرند و چرا می خرند دست یابند.  آگاهی در بارۀ چرایی رفتار خرید مصرف کننده آسان نیست و پاسخ به آنها ریشه در ذهن مصرف کننده دارد.

 

 

 

عوامل مؤثر بر رفتار خرید

از دیدگاه بلک ول و همکاران (2001) عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کننده در بخش عوامل فردی و عوامل محیطی مطرح می شوند. عوامل فری شامل خصوصیات جمعیت شناختی، روانی و شخصیتی، انگیزش مصرف کننده، دانش مصرف کننده، نیات و نگرش، باور و احساسات مصرف کننده می شود. عوامل محیطی در برگیرندۀ عواملی چون فرهنگ، طبقۀ اجتماعی، تأثیرات خانواده و گروهها، از جمله گروه مرجع می شود. (Blackwell, Miniard, & Engel, 2001)

 

کاتلر و آرمسترانگ (2008) نیز بر این عقیده اند که خصوصیات فرهنگی(فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقۀ اجتماعی)، اجتماعی(گروههای مرجع، خانواده، وظیفه و نقش اجتماعی)، فردی( سن و مرحلۀ زندگی، شغل، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصور از خود) و روانی( انگیزش، ادراک یادگیری، باورها و نگرشها) بر رفتار خرید مصرف کنندگان اثر می گذارد. (Kotler & Armstrong,2008, P131 )

 

 

 

 

فهرست مطالب  
1-6 مدلهاي نظري (نظريات) موجود در موضوع پژوهش    1
1-7 روش انجام پژوهش    5
1-7-2 متغیرهای تحقیق    5

فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده    8

2-1 مقدمه    9
2-2 برند    10
2-2-1 مفهوم برند    10
2-2-2 مزایای برند    12
2-4 قصد خرید مجدد    13
2-4-1 رفتار خرید مصرف کننده    13
2-4-1-1 عوامل مؤثر بر رفتار خرید    14
2-4-1-2 فرایند تصمیم گیری خرید    14
2-4-2  نقش خرید مصرف کننده    15
2-4-3  انواع رفتار خرید    15
2-4-3-1 رفتار خرید پیچیده    16
2-4-3-2 رفتار خرید تنوعی    16
2-4-3-3 رفتار خرید ناهمگون گریز    17
2-4-3-4  رفتار خرید عادی    17

2-12 پیشینۀ تحقیق رفتار خرید مصرف کننده    18

منابع    30
منابع فارسی    30
منابع انگلیسی    36


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار خرید مصرف کننده از free


مطالب تصادفی