مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن

مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن

هدف از این تحقیق بررسی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 45
حجم 130 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

منظور از مبانی پذیرش شرط اجل، علل و توجیهات عقلانی است که ما را به پذیرش این گونه شروط متقاعد می-سازد. در مقام بیان مبانی نظری شرط اجل می توان به همان مبانی نظری پذیرش عقود و قراردادها اشاره کرد؛ چرا که شرط اجل نیز خود یک توافقی است که بر سر زمان اجرای تعهد صورت می پذیرد. 

 

     بنا بر آنچه گفته شد مبنای پذیرش شرط اجل همان اصل آزادی قراردادها  می باشد. این اصل در سطح وسیع تر آن توسط فلاسفه ی قرن هفده و هجده، تحت عنوان اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته بود. به موجب این اصل، تنها اراده ی انسان است که می تواند وی را متعهد سازد. بعدها این اصل با آمدن مکاتب اجتماعی، همچون سوسیالیست ها، کم رنگ شد و از رونق افتاد و جای خود را به اصل آزادی قراردادها داد. به موجب این اصل، انسان-ها آزاد هستند که با هر کس و تحت هر مفاد و شرایطی و در مورد هر موضوعی که می پسندند مبادرت به انعقاد قرارداد کنند و خود را متعهد سازند. 

 

    ماده ی 10 قانون مدنی، بیان کننده ی اصل حاکمیت اراده است. بر طبق این ماده: ”  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است “. این ماده به طور کل در صدد بیان دو مطلب می باشد: اول آنکه، اراده به تنهایی برای انشای عقد و ایجاد التزام و الزام کافی است و دوم آنکه، اراده ی طرفین عقد در تعیین آثار عقد آزاد است.

 

     در حقوق قراردادها دو عامل باعث محدویت اراده ی انسان می شود: 1- نظم عمومی  و 2-‌ اخلاق حسنه ، یعنی آنچه اکثر افراد یک جامعه می-پسندد. توافق بر خلاف این دو امر از نگاه قانون معتبر نبوده و موجب بطلان قرارداد می شود. از آنجایی که توافق بر اجل ایفای تعهد در زمره ی هیچ یک از این دو مورد نمی باشد، می توان حکم به صحت این گونه شروط و توافقات داد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
معرفی شرط اجل    
مبحث اول: معرفی شرط اجل در حقوق ایران    
گفتار اول:  تعریف شرط اجل    
بند اول: تعریف اجل، ویژگیها و انواع آن    
بند دوم:  مفهوم شرط اجل    
گفتار دوم: انواع شرط اجل    
بند اول:  شرط اجل تعلیقی، شرط اجل تأخیری و شرط اجل انفساخی    
بند دوم:  شرط اجل صریح و شرط اجل ضمنی    
گفتار سوم: منابع پذیرش شرط اجل    
گفتار چهارم: مبانی نظری پذیرش شرط اجل    
گفتار پنجم:  ماهیت شرط اجل    
گفتار ششم:  شرایط صحت شرط اجل    
بند اول:  قطعیت وقوع اجل    
بند دوم: تعیین تاریخ دقیق اجل    
گفتار هفتم: موارد سقوط اجل    
بند اول: انصراف متعهد از شرط اجل    
بند دوم: فوت متعهد    
بند سوم:  ورشکستگی مدیون    
مبحث دوم: تعریف شرط اجل در کنوانسیون بیع بين‌المللي کالا مصوب     

فهرست منابع و مأخذ    


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

خرید فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

خرید پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

خرید پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دریافت مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

خرید فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

خرید مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از download

دانلود مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

خرید پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دریافت فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دریافت فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

خرید فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

خرید کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از www

دانلود مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دریافت فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

خرید فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دریافت فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دریافت فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از word

دریافت تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

خرید تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود پروژه مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دریافت مقاله مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود فایل مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

خرید کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

دریافت فایل word مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free

خرید تحقیق مبانی نظری پذیرش شرط اجل و انواع آن و موارد سقوط آن از free


مطالب تصادفی