مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی بصورت جامع و کامل در قالب 1102 صفحه برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 102
حجم 250 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

موانع کارآفرینی سازمانی:

موانعی که از بروز فعالیت های کارآفرینانه در سازمان جلوگیری می نماید که شامل موانع داخلی ،موانع محیطی و موانع برآیندی می باشد.

 

موانع داخلی  كارآفريني سازماني اغلب محققان موانع دروني سازماني را از عوامل اصلي ناكارآمدي سازمان ها در گرايش به كارآفريني معرفي مي كنند و معتقدند كه ساختار سازماني و فرهنگ حاكم بر اين سازما ن ها بايد تغيير كند . اين فرآيند تجديد ساختار بايد به عنوان يك فعاليت حياتي مدنظر سياست مداران و مديران ارشد در سطح كلان ومديران رده مياني درسطح سازماني قرار گيرد. اين دسته،شامل موانعي است كه بيشتر منشاء درون سازماني دارند .موانعي كه در اين دسته قرار می گیرند چه به لحاظ عوامل پديداري آن و چه به لحاظ راهكارهاي برطرف سازي اين موانع بايد به اصلاح ساختار درون سازماني و انطباق آن با مدلي از عوامل داخلي سازمان پرداخته شود. محدود كردن فعاليت ها در درون سازما ن ها از جمله مشكلاتي است كه استقلال سازمان هاي دولتي را محدود مي كند ، از این روامكان سرعت بخشيدن و انعطاف پذيري در تصميم گيري سازماني محدود مي شود . اما، مانع اصلي سازمان هاي دولتي نوع و فرم مشكلات مالي آنها(چارچوبها ي خاص بودجه ریزی)است(فوستر و گراهام   ،1996)

 

 

 

موانع محیطی كارآفريني سازماني دسته دوم موانع بيشتر منشأيي برون سازماني دارند . لزوم بازنگري و حتي تعريف مفاهيم جديددر سطح سياست گذاري كلان كشوري به عنوان راهكارهاي اساسي در جهت اصلاح ، مرتفع ساختن اين دسته از موانع و ايجاد زیر ساخت هاي مناسب در جهت توسعه كارآفريني سازماني را نمايان مي ساز د. از سوي ديگر، راهبردهاي متداول در سطح سازما ن هاي دولتي توان لازم را براي تشويق كاركنان به فعاليت هاي كارآفرينانه ندارد و ديدگاه سنتي حاكم بر اين سازمان ها به گونه اي است كه در ارائه خدمات ، به تمايلات ارباب رجوع سازمان توجه كافي نميشود (سونی يوگي  ،2001)

 

 

 

 

موانع برآیندی كارآفريني سازماني  : دسته سوم از موانع موجود بر سر راه كارآفريني در سازما نهاي دولتي، موانع برآيندي هستند .در جهان امروز سازما ن ها بايد خود را با شرا يط و تغييرات محيط پيرامون خود هماهنگ كنند وگرنه محكوم به فنا هستند. سازمان هاي بزرگ و دولتي با شرايط خاصي روبرو هستند، و اين شرايط و ويژگي ها باعث شده است تا نتوانند به راحتي خود را با تغييرات محيطي هماهنگ سازند .كارآفريني به عنوان يك راه حل اساسي براي اغلب سازمان ها پيشنهاد شده است ولي سازما ن هاي دولتي دراين زمينه نيز با فرصت ها و تهديداتي روبرو هستند .سازمان هاي دولتي براي كارآفرين شدن نياز به تغيير درنوع روابط و ارتباطات خود با ديگر سازمان و ارگا نها در جامعه دارند(مقيمي، 1383) .

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه    2
1-4چارچوب نظری    6
1-5مدل تحقیق    10
1-7تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی    12
فصل دوم:مطالعات نظری    17
مقدمه    18
2-1مفهوم کارآفرینی    19
2-2تاريخچه کارآفريني    20
2-3ضرورت کارآفرینی برای تحول سازمان های امروزی    23
2-4انواع کارآفرینی    24
2-5فرآیند کارآفرینی سازمانی    26
2-6تفاوت کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی    28
2-7ویژگی های سازمان های کارآفرین    29
2-8گام های موثر در مسیر کار آفرین نمودن سازمان:    30
2-9مدل های كارآفريني سازماني    32
2-10مولفه های موانع کارآفرینی سازمانی    41
2-11موانع کارآفرینی سازمانی    52
2-12پیشینه تحقیق    66

منابع

 

فهرست جداول
جدول(2-1) موانع کارآفرینی سازمانی از دیدگاه سایکس و بلاک    55
جدول(3-1)مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع داخلی    81
جدول(3-2) مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع محیطی    82
جدول(3-3)مشخصات متغيرهاي تشكيل دهنده موانع برآيندي    82

 

فهرست شکل ها
شکل(1-1) مدل موانع کارآفرینی سازمانی تحقیق    9
شکل (2-4) مدل کارآفرینی آنتونیک و هیسریج(علی اکبر فرهنگی ،513،1386)    38
شکل(2-5)  مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش(احمد پورداریانی،163،1386)    40
شکل(2-6) مدل کارآفرینی تامپسون(مقیمی،122،1383)    41
شکل(2-7)موانع کارآفرین سازمانی امیر سبهانی(1391)    58

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق موانع کارآفرینی سازمانی از free


مطالب تصادفی