مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 46
حجم 90 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

رضایت شغلی کارکنان یکی از مسايل رفتاری بسیار مهم در حوزه انسانی سازمان بوده که خود تعیین‌کننده بسیاری از دیگر متغیر‌های سازمانی است. مطالعات متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار و  بالا بردن روحیه کارکنان است.

 

 

همچنین رضایت شغلی بر مسايل مهمی مانند میزان تأخیر، غیبت، ترک خدمت و همچنین بر کارایی و اثربخشی فردی مانند میزان تولید و بهره‌وری فرد تأثیر می‌گذارد . امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه ای بی پایان در جهت رشد و توسعه ی سازمان ها و کشورها هستند . به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورها ی توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن ها بوده است. 

 

 

 

نمونه پیشینه پژوهش رضایت شغلی کارکنان

حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است. که برای تحقیق نمونه 100 نفری را  با استفاده از پرسشنامه GDS مورد بررسی قرار داده اند.

 

نتایج حاصل از تحقیق به این نکته اشاره دارد که رابطه معنادار و مثبتی بین مهارتهای لازم در شاغلین و رضایت شغلی آنان وجود دارد، یعنی با افزایش مهارتهای لازم و مورد نیاز برای انجام شغل، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، کمبود مهارتهای لازم مورد نیاز شغل به کاهش رضایت شغلی کارکنان می انجامد. همچنین در این تحقیق در فرضیه فرعی که بین گذرانیدن دوره های آموزشی لازم برای انجام بهتر شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، که در آن با گذرانیدن دوره های لازمو مورد نیاز شغل رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

ادبیات نظری و پیشینه رضایت شغلی کارکنان

4-2: مفهوم رضایت شغلی کارکنان    54
1-4-2: رضایت شغلی    54
2-4-2: تعاریف و مفاهیم رضایت شغلی    55
3-4-2: رویکردهای اساسی به رضایت شغلی     57
1-3-4-2  الگوی سنتي     58
2-3-4-2- الگوی روابط انساني     58
3-3-4-2- الگوی منابع انساني     58
4-4-2: رویکرد انگيزش در رضایت شغلی    58
1-4-4-2: تئوری های محتوايي انگیزش      59
2-4-4-2: تئوری دو عاملی هرز برگ     59
3-4-4-2:   تئوری سلسله ‏مراتب نيازهاي مازلو     60
4-4-4-2: تئوری نیازهای مک کللند     60
5-4-4-2: تئوری ای . آر. جی     61
6-4-4-2: تئوری مك گريگور     61
7-4-4-2: تئوری های فرآيندي انگیزش      62
8-4-4-2: تئوری انتظار- ارزش     62
9-4-4-2: تئوری تقویت     62
10-4-4-2: تئوری برابري     62
5-4-2:  تئوری های معاصر     63
1-5-4-2 : تئوری هدفگذاری     63
2-5-4-2 : تئوری اسناد     63
3-5-4-2 : – رویکرد عوامل اثرگذار بر رضایت شغلی     64
6-4-2 : – عوامل سازماني    64
1-6-4-2 حقوق و دستمزد     64
2-6-4-2: ترفیعات     66
3-6-4-2 : خط مشي‏هاي سازماني      66
7-4-2: عوامل محيطي    66
1-7-4-2:  سبك سرپرستي     67
2-7-4-2: گروه كاري     67
3-7-4-2: شرایط کاری      67
4-7-4-2: ماهيت کار     68
8-4-2: عوامل فردي     69
1-8-4-2-  کاربرد مهارت      69
2-8-4-2- سابقه خدمت     69
3-8-4-2- سطح تحصیلات     69
9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی     69
1-9-4-2- پیامدهای رضایت شغلی     69
2-9-4-2- افزايش بهره وري فرد     69
3-9-4-2- افزايش روحيه فرد     69
4-9-4-2- تعهد سازماني فرد     70
5-9-4-2-  تضمين سلامت فيزيكي و ذهني فرد     70
6-9-4-2-  افزايش رضايت از زندگي     70
7-9-4-2-  افزايش سرعت آموزش مهارت هاي جديد شغلی     70
10-4-2- پیامدهای عدم رضایت شغلی:    70
1-10-4-2- تشويش     70
2-10-4-2-  غيبت كاري     70
3-10-4-2-  تاخير در كار     71
4-10-4-2-  ترك خدمت:     71
5-10-4-2- فعاليت اتحاديه     71
6-10-4-2- بازنشستگي زودرس     71

بخش دوم 

5-2: پیشینه تاریخی تحقیق رضایت شغلی کارکنان       72

1-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی کارکنان         73

2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی کارکنان         73

9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران     74
9-2-  مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران     75
6-2:  جمع بندی ادبیات پژوهش    76
1-6-2: آموزش و رضایت شغلی     76
2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد    77

3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی     77
4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی    78
7-2:  نتیجه گیری از ادبیات تحقیق    79

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2 از free


مطالب تصادفی