مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 29
حجم 144 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

ترك خدمت، به معناي جدا شدن فرد از سازماني است كه در آن كار مي كند، تعريف مي شود (احمدي وهمكاران، 1392، ص.75) قصد و تمايل به ترك خدمت، به عنوان ميل و اشتياق آگاهانه براي ترك سازمان و استعفا تعريف مي‎شود كه الزاماً به استعفا و ترك واقعي منجر نمي شود. بلكه، به احتمال ترك رابطه با سازمان در آينده نزديك اشاره دارد (Meek , 2011:p.1042).

 

ترک خدمت معمولاً به تصمیم و یا اقدام فرد برای خروج از سازمان اطلاق می گردد، به عبارتی ترک خدمت تغییر در عضویت فرد در سازمان می باشد که طیف وسیعی را شامل می‎گردد ولی مهمترین وجه تمایز میان ترک خدمت اختیاری و ترک خدمت اجباری کارمند در سازمان است. ترک خدمت اجباری اصولاً به مواردی اطلاق می گردد که، نظارت بر آن در اختیار سازمان نمی باشد مانند:  بازنشستگی، انتقال به دلیل ازدواج، ادامه تحصیل؛ وترک اختیاری خدمت به مواردی گفته می شود که نظارت بر آن می‎تواند در اختیار سازمان باشد و معمولاً علت آن از شرایط موجود سازمان ناشی می گردد  (ضياءالديني و رمضاني قوام آبادي، 1392، ص 183). 

 

 

 

پیشینه داخلی ترک خدمت

– سلاجقه وگودرزوند چگینی (1392) در تحقیق تحت عنوان “تبیین نقش میانجی گر نگرش شغلی در رابطه بین توانمند سازی ترک شغل و تلاش خدماتی کارکنان (مطالعه موردی: شهرداری رشت) ” نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنی دار بین  توانمندسازی و تلاش برای ارائه خدمت کارکنان هم بصورت مستقیم و هم بطور غیر مستقیم از طریق نگرش شيلی بوده و همچنین نتایج نشان می دهد که بین توانمندسازی و تمایل به ترک شغل آنها بطور مستقیم رابطه  داری وجود ندارد اما بصورت غیرمستقیم از طریق نگرش شغلی(رضایت شغلی و تعهد سازمانی) رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد (سلاجقه، گودرزوند چگینی ،1392)

 

 

 

پیشینه خارجی ترک خدمت

-در تحقیقی تحت عنوان درگیری شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان با توجه به نقش رضایت شغلی و تعهد سازمانی که توسط زوپییاتیس وهمکارانش(2014) انجام شده است، نشان دادند که درگیری شغلی از طریقی رضایت شغلی و تعهد عاطفی و هنجاری با تمایل به ترک شغل کارکنان رابطه دارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه منفی بین رضایت شغلی بیرونی و تعهد عاطفی با تمایل به ترک خدمت است. اما درتحقیق مذکور رابطه معنی داری بین رضایت شغلی درونی و  تعهد هنجاری با تمایل به ترک خدمت مشاهده نشد. (Zopiatis et al., 2014)

 

 

 

فهرست مطالب
1-7) تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق    
بخش اول: ترك شغل    
2-1-1) مقدمه    
2-1-2) تعاريف و مفاهيم ترك شغل (خدمت)    
2-1-3) عوامل زمينه ساز ترك شغل    
2-1-4) هزینه های ترک شغل    
2-1-5) مدل عوامل موثر بر ترك خدمت كاركنان    
1-    متغير محيطي
2-    متغير هاي فردي 
– متغير هاي ساختاري 
بخش دوم:پیشینه تحقیق    
منابع و ماخذ:    


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترک خدمت از free


مطالب تصادفی