مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 88 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

تعریف سازمان ملی بهره وری ایران از بهره وری

به اعتقاد این سازمان،  بهره وری را می توان معیار ارزیابی فعالیت ها در بخش های مختلف اقتصادی-اجتماعی قلمداد کرد که با نسبت مطلوبیت حاصله )ستاده ها) بر منابع و آنچه که برای حصول به آن صرف شده است (داده ها) نشان داده می شود (شیروانی، 1388).

 

 

در مورد مفهوم بهره وری غالباً همچون سایر مفاهیم و واژه های علمی، برداشت ها و طرز تلقی های نادرستی می شود که عمدتاً ناشی از عدم احاطه کامل به مفهوم مورد بحث است. در این مبحث برخی از طرز تلقی های نادرستی که از مفهوم بهره وری وجود دارد شناسانده شده است: بهره وری مختص به صنعت است.بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار.بهره وری همان اثربخشی است. بهره وری یعنی سودآوری بیشتر. بهره وری یعنی تولید بیشتر.بهره وری یعنی کاهش هزینه ها.بهره وری قابل اندازه گیری نیست آنچه در فهرست فوق آمده است، نمونه هایی از برداشت های غلط از مفهوم بهره وری است که بیش از سایر طرز تلقی ها رایج می-باشد و شنیده می شود (امامی میبدی،1380).

 

 

 

 

پیشینه داخلی و خارجی بهره وری

فتاح (1386) پژوهشی تحت عنوان ادراك كاركنان اداري درباره بهره وري خدمات مديران و مولفه هاي آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامي انجام داده است. نتايج تحليل واريانس يك طرفه نشان مي دهد كه بين ميانگين نمره كاركنان در مولفه هاي نگرش كاركنان به بهره وري، روابط انساني، خط مشي ها و روش ها، برنامه ريزي، سازماندهي و همچنين ميانگين نمره كل بهره وري تفاوت معني دار وجود دارد و واحدهاي منطقه 7 از تقريبا نيمي از مناطق دانشگاهي نظير منطقه 1، منطقه 2، منطقه 9 و منطقه 10 وضعيت بهتري از لحاظ سطح بهره وري دارند.

 

 

ليتوين و استرينجر (1986) در مطالعات خود دريافتند که جو سازماني خود کامه مبتني بر تصميم گيري متمرکز موجب کاهش بهره‌وري و رضايت شغلي در کارکنان مي‌شود و در مقابل جو دوستانه موجب افزايش رضايت شغلي و نگرش مثبت در کارکنان مي‌شود. .

 

 

 

 

فهرست مطالب
 تعاریف نظری
 تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق بهره وری

مبانی نظری پژوهش    14
بهره وري    14
ديدگاه هاي مختلف درباره بهره‌وري    20
عوامل مؤثر بر بهره وری    22
عوامل مؤثر بر کاهش بهره وری    23
بهره وری در ایران    23
اهداف توسعه منابع انسانی    24
بهره وری و راهبرد منابع انسانی    26
بهبود بهره وری نیروی انسانی    27

     پیشینه پژوهش بهره وری

الف) پژوهش های خارج از کشور    
ب) پژوهش های داخلی    
جمع بندی    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهره وری از free


مطالب تصادفی