مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 87
حجم 374 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دسلر (1384) مفهوم توسعه منابع انسانی را در تعامل با سه حوزه آموزش، بهبود سازمانی و یادگیری سازمانی در نظر می گیرد. بر همین اساس وی آموزش را “روشهای که بدان مهارتهای لازم برای انجام دادن کارها به افراد تازه وارد به سازمان یاد داده می شود”می داند. همچنین بهبود سازمانی: مقصود از بهبود سازمانی این است که بتوان نگرش، ارزش ها و باورهای کارکنان را به گونه ای تغیر داد که بنواننند تغییرات فنی را درک کند و آن را به اجرا درآورند. 

 

 

مانکین  (2001) توسعه منابع انسانی مفهومي است كه شامل مجموعه اي از فعاليت ها و روند ها می شود.. در حاليكه بسياري ارزش هاي توسعه منابع انسانی براي سازمانها را درك مي كنند ، مفهوم  توسعه منابع انسانی بحث انگيز باقي مي ماند. «تلاش هايي براي تعريف مفهوم توسعه منابع انساني توسط اساتيد ، محققين و شاغلين ثابت مي شود كه نااميد كننده و گيج كننده است. گرچه يك تعريف پذيرفته شده جهاني وجود ندارد، چندين دانشمند تلاش كرده اند عناصر اساسي آن را شناسايي كنند.

 

 

 

 

مثلاً مك لاگان وسها دولينك (1989) توسعه سازماني ، آموزش  و توسعه ضمن كار را به عنوان نكته اوليه توسعه منابع انسانی  گرد آوري كرده اند . سوانسون و هولتون  (2001)  توسعه  کارکنان  را به عنوان” روندي براي توسعه و رها كردن تخصص انساني از طريق توسعه سازماني و آموزش و توسعه پرسنل براي هدف اصلاح عملكرد تعريف مي كنند” . اين تعريف بيشتر مايل به افراد  ، سازمانها و گروه هاي كاري يا تيم ها مي باشد . يك بررسي تشريحي از تعريف ها از نظر فرهنگي تحت تأثير قرار دارند و در سطح بين المللي در زمينه فعاليت ها ، مخاطبين و ذي نفع ها تفاوت دارند . 

 

 

 

 

 

پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی

حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است. که برای تحقیق نمونه 100 نفری را  با استفاده از پرسشنامه GDS مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از تحقیق به این نکته اشاره دارد که رابطه معنادار و مثبتی بین مهارتهای لازم در شاغلین و رضایت شغلی آنان وجود دارد، یعنی با افزایش مهارتهای لازم و مورد نیاز برای انجام شغل، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، کمبود مهارتهای لازم مورد نیاز شغل به کاهش رضایت شغلی کارکنان می انجامد. همچنین در این تحقیق در فرضیه فرعی که بین گذرانیدن دوره های آموزشی لازم برای انجام بهتر شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، که در آن با گذرانیدن دوره های لازمو مورد نیاز شغل رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند. 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
8-1: شرح واژه های تحقیق    7
13-1: زمینه های فعالیت شرکت    10
: فصل دوم    11
بخش اول

ادبیات تحقیق توسعه منابع انسانی

1-2: مقدمه    20
2-2: مفهوم توسعه منابع انسانی    20
1-2-2: پیشنه تاریخی توسعه منابع انسانی    23
2-2-2: تعاریف و مفاهیم توسعه منابع انسانی    24
1-2-2-2: سطوح تجزیه و تحلیل در توسعه منابع انسانی    25
2-2-2: مدل های توسعه منابع انسانی    26
1-2-2-2: مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني    26
2-2-2-2: مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني     26
-2-2-2:توسعه ي منابع انساني براساس نقاط مرجع استراتژيك    27
4-2-2-2: رویکرد باز و بسته به توسعه منابع انسانی    27
1-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز    29
2-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت    29
3-4-2-2-2: توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليت ها    29
5-2-2-2: مدل I-A توسعه منابع انسانی    29
1-5-2-2-2: هم آهنگ سازي    30
2-5-2-2-2: موفقيت    30
3-5-2-2-2: انطباق    30
6-2-2-2:  فلسفه توسعه منابع انسانی    31

3-2: اجزاء توسعه منابع انسانی    32
1-1-3-2: تعریف و پیشینه تاریخی آموزش    32
2-1-3-2: آموزش کارکنان و توسعه منابع انسانی    32
3-1-3-2: فلسفه آموزش منابع انسانی    38
4-1-3-2: اصول عام آموزش منابع انسانی    38
5-1-3-2: اصول حاکم بر نطام آموزش منابع انسانی در سازمانها    39
6-1-3-2: نقش آموزش کارکنان در بهبود عملکرد آنها    39
7-1-3-2: شاخص های مؤثر در آموزش کارکنان    40
2-3-2: توسعه شایستگی های کارکنان    41
1-2-3-2: تعریف شایستگی    41
2-2-3-2: پیشینه تاریخی شایستگی ها    42
3-2-3-2: ابعاد و شاخص های شایستگی کارکنان    42
4-2-3-2: الگوهای شایستگی    43
5-2-3-2: انواع الگوهای شایستگی    43
3-3-2: تبادل و تسهیم اطلاعات با کارکنان    44
1-3-3-2: توسعه همکاری    45
2-3-3-2: فراهم آوردن اطلاعات لازم    45
3-3-3-2: مشارکت همگان در اطلاعات    44
4-3-2: توانمند سازی کارکنان    45
1-4-3-2: تعریف توانمند سازی کارکنان    46
2-4-3-2: پیشینه تاریخی توانمند سازی    49
3=4=3=2:  رویکردهای توانمند سازی کارکنان    51
1-3-4-3-2: رویکرد مکانیکی     51
2-3-4-3-2: رویکرد ارگانیکی    51
4-4-3-2: شاخص های توانمندسازی کارکنان    53
5-4-3-2: مزایای توانمند سازی    54 

بخش دوم 

5-2: پیشینه تاریخی تحقیق توسعه منابع انسانی    72

1-5-2: تاريخچه مطالعات و تحقيقات انجام‏گرفته پيرامون رضايت شغلی     73
2-5-2: سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در زمينه رضایت شغلی     73
9-1- مروري بر مطالعات مربوط در خارج از ايران     74
9-2-  مروري بر مطالعات مربوط در داخل ايران     75
6-2:  جمع بندی ادبیات پژوهش    76
1-6-2: آموزش و رضایت شغلی     76
2-6-2: شایستگی کارکنان و اعتماد    77

 

3-6-2: تبادل و تسهیم اطلاعات و رضایت شغلی     77
4-6-2: توانمند سازی و رضایت شغلی    78
7-2:  نتیجه گیری از ادبیات تحقیق    79

منابع


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی از free


مطالب تصادفی