مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 43
حجم 173 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

کوباسا، سرسختی را  ترکیبی از باورها در مورد خویشتن و جهان تعریف می کند که از سه مولفۀ تعهد،کنترل و مبارزه جویی تشکیل شده است(کوباسا، 1988). در تعریف دیگری میدلتون ۱و همکاران (2004) سرسختی را ” پشتکار مداوم و اعتقاد راسخ به سوی برخی اهداف، علیرغم شدت یا فشار” تعریف کردند. اشخاصی که  از تعهد بالایی(نقطۀ مقابل بیگانگی) برخوردارند با بسیاری از جنبه های زندگی شان همچون شغل، خانواده، روابط بین فردی کاملاً در آمیخته می-شوند.

 

 

افرادی که در مولفة کنترل (نقطۀ مقابل ناتوانی) قوی هستند رویدادهای زندگی را قابل پیش بینی و قابل کنترل می-دانند و بر این باورند که قادرند با تلاش، آنچه را که در اطرافشان رخ می دهد تحت تأثیر قرار دهند. چنین اشخاصی برای حل مشکلات، به مسئولیت خود بیش از اعمال و یا اشتباهات دیگران تاکید می کنند. مبارزه جویی (نقطۀ مقابل احساس خطر یا ترس) نیز باور به این امر است که تغییر و نه ثبات و امنیت ، جنبۀ طبیعی زندگیست.

 

 

 اشخاصی که مبارزه جویی بالایی دارند، موقعیت های مثبت و یا منفی را که به سازگاری مجدد نیاز دارند فرصتی برای یادگیری و رشد بیشتر می دانند تا تهدیدی برای امنیت و آسایش خویش. همچنین افراد سرسخت، معنا، ارزش، اهمیت و هدفمندی خودشان، کارشان، خانواده شان و به طور کلی زندگی را دریافته اند. آنان به تلاش و عمل بیش از شانس اهمیت می دهند و بر این باورند که می توانند روند رویدادهای زندگی را در دست بگیرند. آنها دارای منبع مهار درونی اند و رویدادهای مثبت و منفی را پیامد اعمال شخص می-دانند.

 

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق سرسختی 

گلبی و شیرد(200۴)‌ در مطالعه‌ای که بر روی بازیکنان حرفه‌ای راگبی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که سطوح سرسختی در دسته های گوناگون لیگ راگبی متفاوتند و در بازیکنان حرفه ای لیگ برتر به حداکثر می رسند.خوشابا و مدی(۱۹۹۹) بیان کردند که معیارهای خانواده در شکل-گیری سرسختی مؤثر هستند.

 

 

 

 

فهرست مطالب

1- ۸-1 تعاریف مفهومی سرسختی 

1-۸-2 تعاریف عملیاتی سرسختی 

فصل دوم: پیشینۀ پژوهش  سرسختی 

۲-۲-۲  سرسختی روانشناختی    ۱۸
۲-۲-۲-۱ تعریف سرسختی روانشناختی    ۱۸
2-2-2-2 سرسختی روانشناختی در ورزش    ۲۰

2-3 مروری بر تحقیقات قبلی سرسختی 

2-3-1 تحقیقات انجام شده  سرسختی در داخل کشور    ۲۶

2-3-2 تحقیقات انجام شده سرسختی در خارج کشور    ۳۱

منابع

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی از free


مطالب تصادفی