مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 34
حجم 66 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

جو  روانی-اجتماعی کلاس عبارت است از کیفیت نسبتاً پایدار محیط مدرسه که معلمان آن را تجربه کرده، بر رفتار آنها تأثیر گذاشته و مبتنی بر ادراک جمعی، ویژگی های عینی و ذهنی می باشد (هوی،1371).با توجه به اینکه هدف عمده آموزش و پرورش، اعتلای همه جانبه شخصیت فراگیران، به ویژه در ابعاد اخلاقی، روانی و اجتماعی است، برای بهبود این فرآیند، باید که جو کلاس شایسته و بایسته باشد.

 

مطالعات فراوانی تأثیر جو روانی اجتماعی کلاس را بر پیشرفت تحصیلی نشان داده اند (فریزر و همکاران،1995). بلوم (1994) جو را شرایط، نیروها، وانگیزش-های بیرونی، اعم از فیزیکی، فکری، روانی و اجتماعی تعریف می کند.

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

در تحقیق وانگ و مارتل؛ به نقل از مجنونی (1381) نشان داده شده است که جو کلاسی به ابعاد شناختی و اجتماعی آن بستگی دارد و چنانچه مدیریت کلاس مطلوب باشد، به افزایش مشارکت، کاهش رفتارهای مشارکت مخرب و استفاده ی مناسب از زمان آموزش منجر می گردد. رفتار اجتماعی معلم با دانش آموز نیز بر میزان یادگیری آنها اثر دارد و سبب ایجاد حس عزت-نفس دانش آموزان و پرورش رابطه دوستانه در کلاس درس و مدرسه می گردد.

 

 

 

 

فهرست مطالب
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش    
فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی ‌
– جو روانی-اجتماعی کلاس    
تعاریف    
انواع جو روانی حاکم بر کلاس    
ویژگیهای روابط انسانی مطلوب در مدرسه    
دو بعد اساسی جو مدرسه    
بخش دوم ادبیات پژوهش    
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    
تحقیقات انجام شده در داخل کشور    
جمعبندی ادبیات پژوهش     

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس از free


مطالب تصادفی