مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی بصورت جامع و کامل با 48 صفحه ورد برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 48
حجم 174 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

هیجان خواهی را می توان به عنوان نیاز به تنوع جویی در دریافت های حسی و شورانگیز جدید و تمایل به پذیرش خطرات جسمانی و اجتماعی به منظور کسب تجربه های مشابه تعریف کرد(زاکرمن، ۱۹۷۹).این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی می باشد که در بخش اول بصورت جامع چارچوب نظری هیجان خواهی و نظریه های هیجان خواهی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم پیشینه تحقیق هیجان خواهی مورد بررسی قرار می گیرند.

 

هیجان خواهی

، ویژگی ای از رفتار انسانی است که با نیاز به احساس های متفاوت و اشتیاق برای پذیرش خطرات جسمی و اجتماعی این تجارب، تعریف می شود(ریو، جان مارشال۲۰۰۱). زاکرمن و همکاران( به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۴) بین هیجان خواهی با تمایلات جنایت کارانه و رفتارهای ضد اجتماعی، پرخاشگری، بی انضباطی و تکانشگری ارتباط مثبت و معناداری بدست آورده اند(ابوالقاسمی، ۱۳۸۴).

 

 

نظریۀ جیمز لانگه:
جیمز لانگه بر این باور بود که تغییرات بدن انسان بعد از تجربۀ هیجان رخ نمی دهد بلکه تجربۀ هیجان بعد از تغییرات بدن روی می دهد. بنابراین، تغییرات بدن باعث تجربۀ هیجان می شود: 

محرک          واکنش بدن            هیجان. 

 

 

نظریۀ جیمز بر دو فرض استوار بود: (۱) بدن به رویدادهای هیجان انگیز مختلف به صورت منحصر به فردی واکنش نشان می-دهد( به صورت متمایز)، و (۲) بدن به رویدادهایی که هیجان-انگیز نیستند، واکنش نشان نمی دهد. (ریو، جان مارشال۲۰۰۱).

نظریة هیجان جیمز لانگه به سرعت عمومیت یافت، ولی با انتقادهایی نیز مواجه گشت. نظر منتقدان این بود که نوع واکنش هیجانی ای که جیمز به آنها اشاره کرد، در واقع بخشی از پاسخ کلی جنگ یا گریز بدن است که در هیجان های مختلف، تفاوتی ندارد(ماندلر ۱۹۷۵). منتقدان نتیجه گرفتند که دخالت تغییرات فیزیولوژیکی در تجربۀ هیجان، جزئی، تکمیلی، و نسبتاً بی اهمیت است. این اولین نظریۀ هیجان، یک دهه بعد از اینکه مطرح شد، مورد تردید قرار گرفت(ریو، جان مارشال۲۰۰۱).
 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1- ۸-1 تعاریف مفهومی    ۶
1-۸-1-1 هیجان خواهی
1-۸-2 تعاریف عملیاتی
1-۸-2-2 هیجان خواهی :    

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش هیجان خواهی    ۹

2-1 مقدمه    ۱۰
2-2 مبانی نظری هیجان خواهی    ۱۰
2-2-1 هیجان خواهی:    ۱۰
2-2-۱-۱ نظریه های هیجان خواهی    ۱۲
2-2-۱-۱-۱ نظریۀ جیمز لانگه    ۱۲
2-2-۱-۱-2 ديدگاه جدید    ۱۳
2-2-۱-۱-۳ نظریۀ هیجان های متمایز    ۱۳
2-2-۱-۱-۴ فرضیۀ بازخورد صورت    ۱۳
2- ۲- ۱-۲ مبنای هیجان خواهی    ۱۴
2-2-۱-۲-۱ هیجان و ماجراجویی    ۱۴
2-2-۱-۲-۲ جستجوی تجربه    ۱۴
2-2-۱-۲-۳ عدم بازداری    ۱۴
2-2-۱-۲-۴ حساسیت نسبت به کسالت    ۱۴
2-2-۱-۳ ویژگی های افراد هیجان خواه    ۱۵
2- ۲-۱-۴ مبنای زیستی هیجان خواهی    ۱۶

 

2-3 مروری بر تحقیقات هیجان خواهی ۲۶

2-3-1 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در داخل کشور    ۲۶

2-3-2 تحقیقات انجام شده هیجان خواهی در خارج کشور    ۳۱

منابع
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های هیجان خواهی از free


مطالب تصادفی