مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 60
حجم 208 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

فراشناخت هر گونه دانش و فعاليت شناختي كه موضوع آن هر جنبه‌اي از اقدامات شناختي و تنظيم آن است، تعريف شده است. گمان مي‌رود كه توانایی فراشناختي نقش مهمي ‌در انواع فعاليت‌هاي شناختي، از جمله رد و بدل كردن اطلاعات به صورت كلامي، ترغيب كلامي، درك و مفهوم مطالب، خو‌‌اندن، نوشتن‌، توجه، ادراك، حافظه، فراگيري زبان، حل مسأله، ‌شناخت اجتماعي و اشكال مختلف خودآموزي  و كنترل خود  بازي مي‌كند.

 

 

فراشناخت با مفاهيم وابسته (براي مثال فرآيند‌هاي اجرايي  ) نيز در ميدان‌‌هاي روان‌شناسي شناختي، رشد شخصيت، پيري‌شناسي، و تعليم و تربيت و نيز رشد شناختي كودك به كار گرفته شده است. امروزه فراشناخت و وابستگان مفهومي ‌آن در روان‌شناسي و تعليم و تربيت بسيار مطرح هستند (فلاول، ترجمه ماهر، 1377).

 

 

 

فراشناخت، آن چنان كه روان‌شناسان مطرح كرده‌اند، دانش درباره فعاليت‌هاي تفكر و يادگيري و كنترل آنها(فلاول، 1988) يا بررسي دانش فرد، فرآيند‌هاي شناختي، توليدات، يا آنچه بدان مربوط است، مي‌باشد(مارزانو ، به نقل از شعباني، 1382).فراشناخت عبارت است از هر گونه دانش يا فعاليت شناختي كه يك موضوع شناختي را در بر مي‌گيرد و يا يك فعاليت شناختي را نظم مي‌دهد، فراشناخت مربوط مي‌شود به دانش مردم، در مورد ماهيت مردم به عنوان يك نظام شناختي و نيز دانش در مورد ماهيت تكاليف شناختي متفاوت(فلاول، 1998).

 

 

 

 

فهرست مظالب

1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی توانایی فراشناختی    6

 مبانی نظری توانایی فراشناختی    9

فراشناخت    11
مفهوم فراشناخت    12
مولفه‌‌هاي فراشناخت    17
راهبرد‌هاي فراشناختي    23
کمک به رشد توانایی های فراشناختی    27
راهبردهای توسعه ی توانایی فراشناختی    28
رابطه شناخت و فراشناخت    29
روابط بين اجزاء فراشناخت    30
اهميت  توانایی فراشناختي    31

2-6 پیشینه پژوهش های توانایی فراشناختی 36

پیشینه پژوهش های توانایی فراشناختی در داخل کشور    36

پیشینه پژوهش های توانایی فراشناختی در خارج کشور    45

2-7 جمعبندی مطالب ارائه شده    47
منابع:    49

 

 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق فراشناخت از free


مطالب تصادفی