مبانی نظری مدیریت استراتژیک

مبانی نظری مدیریت استراتژیک

دانلود مبانی نظری مدیریت استراتژیک بصورت کامل و جامع با رفرنس دهی استاندارد و قابلیت ویرایش در قالب 42 صفحه ورد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 42
حجم 122 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

مديريت استراتژيک عبارتست از : “تصميمات و فعاليت-هاي يکپارچه شده در جهت تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي هاي مؤثر”[1]. مديريت استراتژيك به سازمان اين امكان را ميدهد كه به شيوهاي خلاق و نوآور عمل كند و براي شكل دادن به آيندة خود به صورت انفعالي عمل ننمايد.

 

اين شيوه برنامه ريزي باعث ميشود كه سازمان داراي ابتكار عمل بوده و فعاليت هايش به گونهاي درآيدكه‮ ‬به‮ ‬صورتي‮ ‬مبتکرانه‮ ‬و‮ ‬پيش گامانه‮ ‬در‮ ‬صنعت‮ ‬مربوطه اعمال نفوذكند  (نه اينكه تنها در برابركنشها واكنش نشان دهد) و بدين گونه سرنوشت خود را رقم زده وآينده را تحت كنترل خود درآورد .

 

 

 

از‮ ‬نگاه‮ ‬کلي، منفعت اصلي مديريت استراتژيك، كمك به سازمان براي انتخاب راه ها يا گزينههاي استراتژيك از طريق روش هاي منظمتر، معقولتر و منطقيتر مي باشد. بدين گونه سازمان مي تواند استراتژي هاي بهتري را تدوين نمايد‮.‬يكي از هدف هاي اصلي مديريت استراتژيك، ايجاد تفاهم و تعهد هرچه بيشتر مديران و كاركنان مي‌باشد. به‮ ‬باور‮ ‬بعضي‮ ‬از‮ ‬استراتژيست ها مسئله تفاهم از مهمترين منافع مديريت استراتژيك است‮ ‬و‮ ‬حتي‮ ‬در‮ ‬مواردي تعهد پس ازآن قرار مي گيرد[2].

 

 

سازمان ها با پي بردن به اين واقعيت كه برنامه ريزي بايد با مشاركت كاركنان و مديران سطوح پائينتر انجام شود، ميكوشند فرآيند مديريت استراتژيك را هرچه بيشتر غيرمتمركز نمايند. در سازمان هايي‮ ‬که‮ ‬مديريت‮ ‬بر پايه‮ ‬برنامه ريزي‮ ‬استراتژيک‮ ‬عمل‮ ‬مي کند، برنامهريزي غيرمتمركز بوسيله مديران صف، جايگزين برنامهريزي متمركز بوسيله مديران ستادي شده است. فرآيند مزبور مبتني بر فعاليت هايي است كه در زمينه يادگيري، كمك كردن، آموزش دادن و حمايت نمودن انجام ميشود و تنها درچارچوب يا قالب كاغذ بازيهايي نيست كه بين مديران ارشد اجرايي انجام ميگيرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل دوم: چارچوب نظری مديريت استراتژيک

2-1    مقدمه        6
2-2    مديريت استراتژيک    7
2-3    رويکردهاي تدوين استراتژي    10
2-3-1    تئوري سازمان صنعتي    12
2-3-2    رويکرد مبتني بر سناريو    12
2-3-3    نگرش جبرگرايي محيطي    13
2-3-4    نگرش اعمال قدرت    13
2-3-5    نظريه اقتصادي چامبرلين    13
2-3-6    نظريه اقتضايي    13
2-3-7    رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان    14
2-3-8    تجزيه و تحليل SWOT    15
2-3-9    رويکرد مبتني بر منابع    19

 

 مراجع    

 

 

فهرست اشکال
شكل 2-1 : ماتريس SWOT     17
شكل2-2  : زنجيره ارزش پورتر      25
شكل 2-3 : چارچوب 7S       25
شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده     26
شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان    27

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

خرید فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

خرید پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

خرید پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دریافت مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

خرید فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

خرید مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از download

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

خرید پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دریافت فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دریافت فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

خرید فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

خرید کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از www

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

خرید فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

خرید فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

خرید فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دریافت فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

خرید فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دریافت فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دریافت فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از word

دریافت تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

خرید تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دریافت مقاله مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

خرید کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

دریافت فایل word مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free

خرید تحقیق مبانی نظری مدیریت استراتژیک از free


مطالب تصادفی