مبانی دادرسی اطفال بزهکار

مبانی دادرسی اطفال بزهکار

هدف از این تحقیق تشریح مبانی دادرسی اطفال بزهکار می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 33
حجم 89 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

در این نوشتار که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازندة دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.

 

 

مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال

این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی دربارة مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.

 

 

گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهة اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبة افراد جوامع بشری می باشد. 

 

 

پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 مبانی دادرسی اطفال بزهکار 6
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال 6
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال  6
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال  10 
گفتار سوم: گرایش های اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال  12   
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال 14
مبحث دوم : علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال  15
 گفتار اول: لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و علل بزهکاری  15 
گفتار دوم: اجرای روش های خاص اصلاح و درمان 17

منابع و مآخذ  
 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دریافت فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دریافت نمونه سوال مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دریافت مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

خرید مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از download

دانلود مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دریافت فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید نمونه سوال مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دریافت فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دریافت فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

خرید کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از www

دانلود مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دریافت پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دریافت کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دریافت تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

خرید فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از pdf

دانلود کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

خرید نمونه سوال مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

خرید فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دانلود کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از word

دریافت تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

خرید تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود پروژه مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت مقاله مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود فایل مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت فایل pdf مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

خرید کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دانلود کارآموزی مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

دریافت فایل word مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free

خرید تحقیق مبانی دادرسی اطفال بزهکار از free


مطالب تصادفی