مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر

مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر

هدف از این مبانی نظری ارائه سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 475 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی هوش مصنوعی

توضیحات کامل

گرافولوژی می بایست توسط خط شناسان زبر دست انجام شود تا کمتر در این امر اشتباه صورت پذیرد و تعداد خط شناسان زبر دست محدود می باشد. با توجه به کاربردهای فراوان گرافولوژی، در این پایان نامه سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر ارایه نموده ایم.

 

بطور کلی و مختصر می توان گفت که به دو علت زیر از یک خط شناس می خواهند که در ماجرایی دخالت و کمک کند : 

می خواهند یک فرد خارجی را در یک محیط مشخص وارد کنند. این محیط ممکن است خانواده، محیط کار و یا نهاد سیاسی یا حکومتی باشد.
چنانچه معلوم و مشهود گردد که در یک محیط مشخص هماهنگی وجود ندارد و می خواهند یک فرد ناباب را از آن محیط خارج سازند . 

 

 

در فرانسه، مهمترین کاربرد گرافولوژی گزینش متقاضیان استخدام است. بعضی از شرکتها، خصوصاً در اروپا، تحلیل دست نوشته متقاضیان استخدام را روی فرم های تقاضا به عنوان یکی از شاخص های انتخاب آنها در نظر می گیرند . در ضمن دست نوشته افراد می تواند بیانگر بعضی اختلالات روانی آنها نیز باشد که به کمک آن می توان به پیشرفت معالجه بیماران روانی کمک کرد  . بدیهی است استفاده از گرافولوژی در مقایسه با تکمیل پرسشنامه های مربوط به آزمون های روانشناسی باعث صرفه جویی فراوان در وقت و همچنین اجتناب از مشکلات عدم پاسخگویی صحیح به سوالات می باشد  . ضمناً از بعضی ویژگی ها ی دستخط می توان در تشخیص هویت و یا تعیین جعلی بودن اسناد و مدارک دستنویس نیز استفاده کرد  . 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

فصل 2:مبانی نظری و پیشینه تحقیق    9
2-1  مبانی نظری تحقیق    9
سه نوع گروه بندی که امروز مورد استفاده در خط شناسی میباشد به شرح زیر میباشد:    10
طبقه بندی بقراط:    10
شکل (2-1) نمونه ای از یک خط موزون]  1 [    18
شکل( 2-2 )نمونه هایی از حاشیههای متفاوت]  1 [    20
نظم یا بی نظمی:    20
کج نویسی:    21
جهت خطوط:    22
2-2  پیشینه تحقیق    22
جدول (2-1) تصميم گيري گرافولوژي درباره درشتي كلمات]6[    23
جدول (2-2) تصميم گيري گرافولوژي درباره ميزان فاصله بين خطوط]6[    23
شکل (2-3) یک نمونه ورودي و خروجي در سيستم CAG ]9[    26

 

فهرست منابع    

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

خرید فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

خرید پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

خرید پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دریافت مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

خرید فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

خرید مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از download

دانلود مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

خرید پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دریافت فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دریافت فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

خرید فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

خرید کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از www

دانلود مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

خرید فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

خرید فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

خرید فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دریافت فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

خرید فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دریافت فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دریافت فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از word

دریافت تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

خرید تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود پروژه مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دریافت مقاله مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود فایل مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

خرید کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

دریافت فایل word مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free

خرید تحقیق مبانی نظری سیستم گرافولوژی دست نوشته فارسی به کمک کامپیوتر از free


مطالب تصادفی