مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 75
حجم 966 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها

 

 

 

 

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها  DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

 

چکیده
یکی از دغدغه های مدیران سازمان ها، آگاهی آنها از عملکرد سیستم های تحت مدیریت آنهاست. هدف اصلی این تحقیق، یافتن مقادیر کارایی هر یک از شرکت های تعاونی شهرستان رشت و شناسایی دلایل ناکارایی شرکت های تعاونی مورد بررسی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. در نهایت درصدد ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شرکت های تعاونی و ارائه استراتژی مناسب با استفاده از این تکنیک هستیم. کارایی هر یک از واحدهای شرکت های تعاونی به عنوان متغیر وابسته و شاخص های ورودی و خروجی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شوند.

پژوهش حاضر فرضیه ندارد، بلکه سنجش کارایی، مقایسه و تحلیل صورت می گیرد. این تحقیق در سطح شرکت های تعاونی شهرستان رشت انجام می شود و بالطبع قابلیت اجرا در شرکتهای تعاونی را دارد. نوع و روش تحقیق، تحلیلی ـ توصیفی بوده،روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادو مدارک موجود در شرکت های تعاونی شهرستان رشت بوده و در نهایت داده های مرتبط به شاخص ها با استفاده از مدل انتخابی و تحت نرم افزار DEA-SOLVERحل شده و خروجی ها تحلیل شدند. 

 

 

 

کلید واژگان: تحلیل پوشش داده ها (DEA)، کارایی، ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، ترازنامه.

 

 

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق
ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل ـ یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت ـ در سازمانها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. سیستم ارزیابی کارایی سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازگاری کارایی واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند، البته وقوع این امر در گرو آن است که:
نظام ارزیابی کارایی از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مدنظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384).

 

 

 

 اهداف تحقیق
هدف اساسی این تحقیق ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با استفاده از مدل DEA است. در این راستا اهداف فرعی تحقیق نیز که مدنظر است عبارتند از:
–    شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین میزان کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
–    شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت میزان اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    10
2-1-1شرکت تعاونی    10
2-2- مروری بر ادبیات موضوع    11
2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد    11
2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد    12
2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران    12
2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد    13
2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد    14
2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد    14
2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد    15
2-2-7-1عملکرد کارکنان    15
2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان    15
2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر    15
2-2-8- تعریف کارایی    16
2-2-9- مفهوم بهره وری    17
2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی    19
2-2-10-1روشهای پارامتری    19
2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری    19
2-2-11انواع کارایی    22
2-2-11-1 كارايي فني يا تكنيكي    22
2-2-11-2 كارايي تخصيصي    23
2-2-11-3 كارايي اقتصادي    23
2-2-11-4 كارايي مقياس    23
2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها    24
2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها    26
2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی    26
2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها    26
2-2-14 تحلیل پوششی داده ها    27
2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها    30
2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها    37
2-2-17معایبDEA    37
2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها    38
2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها    38
2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها    38
2-3 پیشینه تحقیق    39
2-3-1 تحقیقات خارجی    39
2-3-2 تحقیقات داخلی    42

5-6 فهرست منابع و مآخذ    
5-6-1 منابع فارسی    
5-6-2 منابع انگلیسی    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شرکت ها با روش تحلیل پوششی داده ها از free


مطالب تصادفی