مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA

هدف از این مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 185 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA

 

 

 

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با تحلیل پوششی داده ها DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

 

 

چکیده
سيستم ارزيابي عملكرد واحدهاي مختلف سازماني يكي از اركان اصلي فرآيند  برنامه ريزي به منظور بهبود فعاليت ها مي باشد. طراحي و مديريت نظام سنجش و ارزيابي يكي از دغدغه هاي اصلي برنامه ريزي استراتژيك شركت ها مي باشد.

از این رو در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد از روش تحلیل پوششی داده ها که  به عنوان ابزاري در ارزیابی عملکرد واحدهاي تصمیم گیري استفاده می گردد و در آن از  نهاده ها (هزینه های پرسنلی، هزینه های اداری، تعداد پرسنل و میانگین سابقه کار پرسنل) و ستاده هاي (میزان تسهیلات، میزان سپرده ها و ارائه خدمات )سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان استفاده می شود، بهره جسته ایم. بدین منظور 94 شعبه بانک کشاورزی استان مازندران را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. کارایی فنی شعبه های منتخب بانک کشاورزی استان مازندران برآورد شد و سپس بر اساس نتایج حاصل بانک ها رتبه بندی شدند. دوره تحلیل سال 1391 را شامل می شود. نتایج نشان داد که شعب نشتارود، امیر کلا بابل و گلوگاه، آمل، ساری-ارزی، نکاء، جویبار، کلاردشت، نوشهر، بلوار خزر ساری، منابع طبیعی، دارای کارایی 1 هستند. سپس برای شعبه های ناکارا، شعبه هایی به عنوان مرجع در نظر گرفته شد. میانگین کارایی فنی بانک های کشاورزی استان مازندران 0.738، میانگین کارایی مدیریتی 0.826 و میانگین کارایی ناشی از مقیاس 0.888 برآورد شده است. 

 

 

کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نهاده، ستانده

 

مقدمه 
 تلاش های اقتصادی انسان در طول تاریخ همواره در راستای کسب حداکثر بازده از منابع و نهاده های موجود بوده است و تمامی این تلاش ها از ابتدایی ترین ابزار کار تا پیشرفته ترین فن آوری های عصر حاضر، تمایل و علاقه بشر را به افزایش کارایی و بهره وری نشان می دهد. در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سوی و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد.    

بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد. از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

 

 

 

    در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.     افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک ها را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوریکه آنها همواره به ارزیابی عملکرد بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزیای عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است.    اما روش های نوین در برآورده کردن کارایی، ما را متوجه روش نو با رویکردی جامع به نام تحلیل پوششی داده ها  (DEA) معطوف می دارد. تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از کلیه مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند، در واقع این روش با استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی بر خلاف روش های سنتی، هر کدام از مشاهدات را در مقایسه مرز کارا بهینه می‎کند(مهرگان، 1383). که در این پژوهش از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است.

 

 

 

 

اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن
بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می‎شوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازارهای مالی، تقاضا برای انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر ی یافته است. بانک ها برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری و به دنبال استفاده از انواع روش های بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهمترین فعالیت های مدیران بانک‎ها تبدیل شده است(موتمنی و همکاران، 1389، 142).  
با علم بر این که در عصر اطلاعات و رقابت بین سازمان ها قرار داریم و هر سازمانی برای پیشی گرفتن از رقبای خود و حفظ و کسب مزیت رقابتی درصدد ایجاد روشی جدید برای تحول سازمان خود می باشد و همچنین نقش پراهمیتی که کارایی در پیشرفت جوامع دارد، بررسی همه ابعاد آن به ویژه به صورت تحلیل ریاضی به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشد. 

 

ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از ضروری ترین زیر مجموعه های وظیفه کنترل- یکی از چهار عنصر دانش سازمان و مدیریت- در سازمان ها است که به اندازه گیری و سنجش وضع موجود می پردازد تا بتوان از آن به عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری در مورد ادامه، تعدیل و یا جلوگیری از کاری که در حال انجام است استفاده نمود. رشد فزاینده تکنولوژی، موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه و متنوع، بیش از پیش لزوم برنامه ریزی اصولی و سیاستگزاری همه جانبه را جهت ادامه حیات برای سازمان ها آشکار کرده است. ضمانت اجرایی این سیاست ها، هرچند که هوشمندانه تدوین شوند، کنترل دقیق و مداوم واحدها و ارزیابی و بهبود مستمر روش هاست. سیستم های ارزیابی عملکرد سازمان ها، یک مکانیزم مهم کنترل در راستای خط مشی ها و سیاست های کلی سازمان بوده و اطلاعات مهم و حیاتی را در خصوص میزان تناسب و سازکاری عملکرد واحدها با برنامه ها، در اختیار مدیران قرار می دهند. البته وقوع این امر در گرو آن است که نظام ارزیابی عملکرد از جامعیت کافی برخوردار باشد تا نتایج آن قابل استفاده بوده و تمام جوانب فعالیت ها را مد نظر قرار دهد (اداره تحقیقات و برنامه ریزی، 1384، 7).

 

 

 

 

فهرست مطالب 

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه    13
2-2 بانک ها و وظایف آنها در اقتصاد کشور    14
2-3 بانک کشاورزی    16
2-4  تعاریف ارزیابی عملکرد    17
2-5  فرآیند ارزیابی، مراحل ارزیابی عملکرد    19
2-6 رویکرد های اندازه گیری عملکرد    24
2-7 روش های ارزیابی عملکرد    25
2-8  اهمیت ارزشیابی عملکرد    26
2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد    26
2-10 مفهوم کارایی و انواع آن    28
2-10-1 انواع کارایی    29
2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل    30
2-11  تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی    32
2-11-1روش های تحلیل نسبت    33
2-12 روش های ارزیابی کارایی    36
2-12-1 روش های پارامتری    36
2-12-2 روش های ناپارامتری    36
2-13  مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها    39
2-14 رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها    42
2-15  مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها    43

منابع    

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی با DEA از free


مطالب تصادفی