مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

هدف از این مبانی نظری ارزیابی ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب بصورت جامع و کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 93
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی رشته فناوری اطلاعات (IT)

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب

 
 
 
 
چكیده 
       اطلاع یابی درمحیط وب فرایندی پیچیده و چند وجهی است و عوامل ریز و درشت متعددی برموفقیت یا شکست آن تاثیر میگذارد. آنچه در این تحقیق  آمد درآمدی بر نه یک بلکه چندین مبحث مفصل درحوزه بازیابی اطلاعات در وب بود. به رغم اهمیت انکار ناپذیر این عوامل هنوز دانش موجود در این زمینه بسیار محدود است. بویژه مجهولات موجود پیرامون عوامل مرتبط با کاربران به مراتب بیش از معلومات موجود میباشد. این حوزه پژوهشی هنوز مراحل مقدماتی خود را سپری میکند و زمینه های پژوهشی فراوانی پیش روی محققان وجود دارد. برای بهبود شرایط نه چندان مساعد حاکم بر فرایند بازیابی اطلاعات در وب لازم است همکاری و تعاملی مستمر بین متخصصان رایانه و کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی وجود داشته باشد. خوشبختانه در حال حاضر در گروههای پژوهشی این حوزه درکشورهای مختلف این مساعدت به نحو فزاینده ای رو به گسترش است.
 
 بازیابی اطلاعات در وب زمانی موفق خواهد بود که دانش موجود درباره رفتارهای اطلاع یابی کاربران گسترش یابد و از سوی دیگر نظامهای بازیابی کاربر پسندتر در اختیار افراد قرار گیرد. همانطورکه گفته شد اکنون در بسیاری از دانشگاهها و مراکز آموزشی دنیا کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی با کادر آموزشی این مراکز در بهبود سواد اطلاعاتی کاربران وب میکوشند. روشهای اطلاع یابی در وب و چگونگی تحلیل و ارزیابی منابع الکترونیکی جزء مباحث عمده دراین فرایند محسوب میشود.تعداد کاربران و جستجوگران وب هر روز بیشتر میشود و بازیابی اطلاعات از این محیط بیش از گذشته در زندگی روزمره افراد اهمیت مییابد. اطلاع یابی در وب در حال حاضر با چالشهای متعددی مواجه است و گذر از این چالشها نیازمند یافتن راهکارهایی درخصوص تسهیل و تسریع فرایند جستجو برای عموم کاربران است. این امربیش از آنکه نیازمند طراحی و ساخت ابزارهای کاوش پیچیده تر باشد ، مستلزم شناخت بیشتر از جنبه های کاربرمدار این فرایند است
در بیشتر موارد ذکر شده در پرسشنامه، نظرات کتابداران و متخصصان فناوری اطلاعات نزدیک به هم میباشد. 
 
 
      امروزه، یکی از مهمترین موضوعات در زمینه مدیریت اطلاعات، مسئلهای است که از آن به عنوان «اضافه بار اطلاعات» یاد میشود. با ظهور اینترنت اهمیت اضافه بار اطلاعات دو چندان شده است. این پژوهش به بررسی نظرات متخصصین اطلاع رسانی در مورد اضافه بار اطلاعاتی وب جهت ارائه راهکارهای بهتر و مناسبتر برای رفع و کنترل اضافه بار اطلاعاتی وب، میپردازد. در این پژوهش که جامعه آن کتابداران و متخصصان  اطلاع رسانی عضو گروه بحث دانشگاه فردوسی مشهد است از دو روش تحلیل محتوا و روش پیمایشی استفاده شده و  ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه مبتنی بر وب می باشد. همچنین به منظور پربارتر بودن پژوهش نظرات متخصصین فناوری اطلاعات نیز جویا شد. 
 
با توجه به نتایج پژوهش، نظرات متخصصین اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات در بسیاری موارد نزدیک به یکدیگر بوده‎اند. از نظر هر دو گروه وجود اطلاعات تکراری، وجود اطلاعات غلط و نادرست، وجود اطلاعات بیربط از دید كاربر، وجود اطلاعات بی ارزش از دید كاربر از مهمترین عوامل ایجاد اضافه بار اطلاعاتی هستند. بسیاری از آنان معتقد بودند که اضافه بار اطلاعاتی در زمانی که فعالانه به دنبال موضوع مورد جستجوی خود هستند رخ میدهد.
 
 اتلاف وقت، تأخیر در تصمیم گیری، خستگی اطلاعاتی و اتلاف هزینه از مهمترین اثرات اضافه بار اطلاعاتی از دیدگاه هر دو گروه هستند. همچنین آنان عوامل ابزاری مانند وجین و حذف اطلاعات غیر مرتبط، استفاده از محیطهای رابط کاربری مناسب در بازیابی اطلاعات، استفاده از راهنماهای موضوعی و زبانهای كنترل شده، استفاده از فیلترینگ و کنترل راههای شیوه های دریافت اطلاعات، استفاده از سیستمهای خبره و هوشمند مانند سیستمهای پیشنهاد دهنده و هم عوامل سازمانی مانند دقت در ورود اطلاعات، آموزش مهارتهای فنی و علمی افراد در بازیابی اطلاعات ارزشمند، توسعه استانداردهای ذخیره و بازیابی اطلاعات را در کنترل و رفع اضافه بار اطلاعاتی مؤثر دانستهاند. در این پژوهش نیز مشخص شد که بین برخی مشخصات دموگرافیک افراد نظیر سن ، جنس، نوع کتابخانه ای که افراد در آن مشغول به کارند و برخی عوامل و اثرات اضافه بار اطلاعاتی رابطه معنادار وجود دارد.
 
 
 
کلید واژه ها : اضافه بار اطلاعاتی، وب، متخصصین اطلاع رسانی، سرریز اطلاعات
 
 
 
اهمیت و ارزش تحقیق
دنیای اینترنت سهم عمده ای از جنبههای مختلف فعالیتهای علمیبشر را به خود اختصاص داده است. اطلاعات در اینترنت در هزاران سایت و به شكلهای مختلف ذخیره میشود و باعث به وجود آمدن سر ریز اطلاعات یا اضافه بار اطلاعاتی میشود به طوریکه دسترسی به اطلاعات مطلوب را با چالشهایی  روبه رو میسازد. امروزه مشکل حجم زیاد اطلاعات به صورت وسیعی شناخته شده است. زندگی در جامعه اطلاعاتی سبب شده است افراد توسط اطلاعاتی که حتی در جستجوی آنها نیستیند بمباران شوند. همه ما توسط افزایش شمار منابع اطلاعاتی احاطه شدهایم.  موفقیتها و پیشرفتهای علمیدر گرو یافتن اطلاعات معتبر و صحیح در زمان مورد نیاز که هدف اصلی هر پژوهشگر و جستجوگر در اینترنت است، میباشد.
 
 مطمئناً کتابداران و متخصصان اطلاع رسانی که سازماندهی اطلاعات از مهمترین وظایف آنها محسوب میشود از افراد مهمی هستندکه به ساماندهی حجم وسیع اطلاعات بویژه در محیط وب میپردازند که در این بین تعدیل و کنترل اضافه بار اطلاعاتی از وظایف مهم آنها محسوب میشود. آگاهی از نظرات و دیدگاههای این افراد در مورد مفهوم اضافه بار اطلاعاتی در وب ، عوامل موثر در ایجاد آن ، اثرات و پیامدهای آن، رفع و برطرف سازی ،کنترل و تعدیل اضافه بار اطلاعاتی وب منجر به برداشته شدن گامهای مهمی مانند برنامه ریزی و سیاستگذاری صحیح که این نیز به نوبه خود سبب پیشرفت در زمینه طراحی بسیاری از پایگاههای اطلاعاتی، وب سایتها مانند وب سایتهای دانشگاهها و سازمانهاو… ،دسترسی به اطلاعات مطلوب در زمان مطلوب ، بالا رفتن کیفیت تصمیم کاربران، کاهش هزینه های کاربران و مصرف کنندگان اطلاعات، جلوگیری از دوباره کاریها  و… خواهد شد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مقدمه 12
2-1 مبانی و رویكردهای نظری 13
2-1-1 مفهوم اضافه بار اطلاعاتی 15

2-1-2 عوامل موثر بر ایجاد اضافه بار اطلاعاتی 18

2-1-2-1 اشخاص  18
2-1-2-2 فنآوری 18
2-1-2-3 سازمان 19
2-1-2-4 ویژگی اطلاعات 19
2-1-3 عوامل موثر بر ایجاد اضافه باراطلاعاتی وب 20
2-1-3-1 فقدان ساختار واحد و استاندارد برای ذخیرهسازی و انتشاراطلاعات 20
2-1-3-2 عدم ثبات در منابع اینترنتی 21
2-1-3-3 تغییر نشانی منابع 21
2-1-3-4 مشكلات ناشی از موتورهای جستجو 21

2-1-4 تاثیر اضافه بار اطلاعاتی بر کاربران 23

2-1-4-1 تأثیر بر سلامت جسمی 23
2-1-4-2 تأثیر بر سلامت روانی 24
2-1-4-3 تأثیر بر جامعه 24
2-1-4-4 تأثیربر هزینههای اقتصادی و زمانی 25
2-1-4-5 تأثیربر سیستمهای اطلاعاتی 25
2-1-4-6 تأثیر بر سازمان 26

2-1-5 عوامل موثر بر کنترل  اضافه بار اطلاعاتی وب 26

2-1-5-1 تصفیه 26
2-1-5-2 تلخیص 27
2-1-6 عوامل مؤثر بر كنترل اضافه بار اطلاعاتی وب 27
2-1-6-1 فرامتن 27
2-1-6-2 فراپیوندها 28
2-1-6-4 گوفرها 29
2-1-6-5 محیط رابط كاربر 30
2-1-6-6 استفاده از عوامل هوشمند 31
2-1-6-7 واژگان كنترل شده 32
2-1-6-8 وب 2 32
2-1-6-8-1 آر اس اس 33
2-1-6-8-2 وبلاگ 33
2-1-6-8-3 ویكی¬ها 34
2-1-6-8-4 پادكست¬ها 34
2-1-6-8-5 شبكههای اجتماعی 34
2-1-6-8-6 ردهبندی مردمی 35
2-1-6-8-7 فناوری تلفیقی وب 2 36
2-1-6-9 حلقه ها 36
2-1-6-10 فناوری فشار 37
2-1-6-11 درگاه 37

2-1-7 عوامل موثر بر مواجه با اضافه بار اطلاعاتی 38

2-1-7-1 عوامل مرتبط با نظام بازیابی و امكانات آن 38
2-1-7-2 عوامل مرتبط با كاربر 38
2-1-7-3 عوامل مرتبط با موضوع جستجو 40
2-1-7-4 سایر عوامل مثل محیط جستجو،نوع كامپیوتر و نرمافزار و غیره 41

2-1-8 رویكردهای موثر در رفع اضافه بار اطلاعاتی 41

2-1-8-1 موتورهای جستجو 42
2-1-8-2 استفاده از دایركتوریها 43
2-1-8-3 استفاده از روشهای جستجوی مناسب 44
2-1-8-4 استفاده از نرمافزارهای هوشمند 44
2-1-8-5 وب معنایی 44
2-1-8-6 استفاده از طرحهای ردهبندی 45
2-1-8-7 فهرستهای وبی 46

2-1-9عوامل موثر در تعدیل اضافه بار اطلاعاتی 46

2-1-9-1 رویكردهای نمایه سازی درمحیط وب 46
2-1-9-2 مدیریت دانش در سازمان 47
2-1-9-3  ارتباطات سازمانی 48
2-1-9-4 استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان 48
2-1-9-5 سامانههای نرم افزاری 49
2-2 مرورنوشتارها 49
2-2-1 پژوهشهای انجام شده در ایران 49
2-2-2 پژوهشهای انجام شده در خارج از كشور 53
2-2-3 جمع بندی از پیشینه 58
2-3 خلاصه فصل 59
 
منابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

خرید مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از download

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

خرید پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از www

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

خرید فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

خرید فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دریافت فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از word

دریافت تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود پروژه مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دریافت مقاله مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود فایل مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

خرید کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

دریافت فایل word مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free

خرید تحقیق مبانی نظری ارزیابی دیدگاه ها و عقاید متخصصین درباره سربار اطلاعات وب از free


مطالب تصادفی