مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 79
حجم 218 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 

 

مفهوم و فرایند استراتژی
2-2-1. تعریف استراتژی 
استراتژی شامل تصمیم گیری در این باره است که مقصد کجاست و رسیدن به آن چگونه خواهد بود. استراتژی همانا بیان نیًت(قصد) است: «استراتژی یعنی آنچه دوست داریم انجام دهیم و اینکه قصد داریم چگونه آنرا به انجام برسانیم». استراتژی ها اهداف بلندمدت را تعریف می کنند ولی عمدتاً تأکید آنها بر چگونگی تحقق این اهداف است. استراتژی وسیله و ابزار ایجاد ارزش است. استراتژی خوب، آنی است که به کار آید؛ یابه عبارت بهتر راهنمای اقدامات هدفهمند در جهت کسب نتایج لازم باشد.

 

 

استراتژی را بسیاری از نویسندگان این حیطه تعریف کرده اند؛ از آن جمله :

«استراتژی عبارت است از تعیین آرمانها و اهداف بلند مدت برای شرکت و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای تحقق آنها»(چاندلر ، 1962؛ به نقل از اعرابی، 1383: 168).  
«استراتژی مجموعه ای از انتخاب های محوری و تعیین کننده یا حساس در باره اهداف و ابزارها و وسایل فعالیت کسب و کار مشخصی است» (استونز و همکاران، 1379: 259). 
«استراتژی یعنی جهت گیری و حوزه فعالیت بلند مدت سازمان که منابع انسانی را با شرایط متغییر محیطی و به ویژه بازارها، مشتریان و کارفرمایان به منظور تحقق نیازهای گروه های ذینفع هماهنگ می سازد»(بامبرگر، 1384: 94).
«استراتژی هر بنگاه با همامنگ ساختن و ایجاد تطابق میان شایستگی های داخلی شرکت یا بنگاه و نیز شرایط محیط خارجی سرو کار دارد»(کی ، 1998: 331).  
«تأکید و تمرکز استراتژی بر اقداماتی است که شرکت ها را از رقیبان شان متمایز می سازند»(پرسل ، 2005: 29).  
«هر استراتژی چه در حیطه منابع انسانی باشد و چه هر نوع استراتژی در زنینه مدیریت می بایست در بردارنده دو عنصر اصلی باشد: نخست آنکه دارای اهداف استراتژیک باشد (یعنی آن چیزهایی که قرار است به وسیله استراتژی، تحقق یابند)؛ و دوم آنکه باید طرحی عملی نیز وجود داشته باشد (منظور ابزاری است که بوسیله آن بتوان به اهداف دست یافت)» (جزئی، 1378: 67).

 

 

استراتژی منابع انسانی
2-10-1. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی: تعداد زیادی از پژوهشگران منابع انسانی در سالهای میانی دهه 1980،  از طرفداران این دیدگاه بودند که واحد منابع انسانی نقش بیشتری در استراتژی و سازماندهی نیروها بر عهده گیرد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی یک روش مدیریتی مبتنی بر شایستگی است و در آن بیشتر بر توسعه منابع انسانی تأکید می شود، یعنی تبدیل منابع انسانی به منابعی با دوام، غیر قابل معامله و چیزی که نمی توان نسخه کامل یا دومی از آن تهیه کرد (بامبرگر و مشولم، 1384: 17). رمز مزیت رقابتی با ثبات یا پایدار، توسعه دادن منابعی با این ویژگی هاست (پیرس و رابینسن، 1381: 58). به ویژه بدان سبب که افراد یا سازمان ها سرمایه های اصلی سازمان هستند(پرهالد  و هامل ، 1990: 87 ؛ به نقل از حاجی رحیمی، 1375: 146). 

 

در سازمان، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، به عنوان روشی در فرایند مدیریت افراد، نمی تواند با استراتژی منابع انسانی رابطه نداشته باشد. در واقع، فرایند تدوین و اجرای استراتژی منابع انسانی به منظور مرتبط ساختن سیاست ها و روش های منابع انسانی با هدف های استراتژیک و هدف های سازمان، رکن اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را تشکیل می دهند(ترس  و گریتون ، 1994: 663 ؛ به نقل از درویشی و همکاران، 1391: 57). پس بالطبع منابع انسانی و افراد شاغل در سازمان به عنوان کلیدی ترین عنصر موفقیت یا عدم موفقیت یک سازمان نقش اساسی ایفا می کنند و هنر مدیریت منابع انسانی است که بتواند از این منابع سرشار حداکثر بهره مندی را حاصل سازد ( سعادت، 1375 :113).

 

 

بنابراین مدیریت استراتژیک منابع انسانی امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و هر روز نثش جدیدی از آن  انتظار می رود. افزایش بهره وری نیروی کار،  ایجاد و افزایش تعهد کارکنان، انتظار مشتریان و ارباب رجوع در خصوص افزایش خدمات مناسب تر، افزایش نقش نیروی کار در تدوین و اجرای استراتژی های سازمانی، بخشی از نقش های در حال تغییر مدیریت استراتژیک منابع انسانی است ( همان، 114).استورات و براون  با تکیه بر رویکرد اقتضایی درباره استراتژی های منابع انسانی ( یعنی با توجه به انتخاب استراتژی رهبری هزینه یا استراتژی تمایز؛ و گزینه ساخت یا خرید مهارت و استعداد )، چهار استراتژی را به شرح زیر مطرح می سازند :
استراتژی سرباز وفادار  ، استراتژی نیروی قرار دادی  ، استراتژی متخصص متعهد  ، استراتژی پیمانکارانه . ( استورات و براون، 1389:77). 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1.  مقدمه    18
2-2.  مفهوم و فرایند استراتژی    18
2-2-1. تعریف استراتژی    18
2- 2-2. مفهوم استراتژی    19
2-2-3. مزیت رقابتی    19
2-2-4. قابلیت های متمایز    20
 2-2-5.  هماهنگی استراتژیک    20
2-2-6. مبانی استراتژی     21
2-2-7. قصد استراتژیک    21
2-3. استراتژی منبع- محور     22
2-4. توان استراتژیک    22
 2-5. مدیریت استراتژیک    22
2-6. تدوین استراتژی    24
2-7. نگرش سیستماتیک به تدوین استراتژیک    24
2-8. واقعیت فرایند تدوین استراتژی    25
2-9. واقعیت مدیریت استراتژیک    27
 2-10. استراتژی منابع انسانی    27
2-10-1. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی    27
2-10-2. استراتژی سرباز وفادار    28
2-10-3. استراتژی نیروی کار قراردادی    28
2-10-4. استراتژی متخصص متعهد    29
2-10-5. استراتژی پیمانکارانه    29
2-11. تعریف استراتژی منابع انسانی    29
2-12. انواع استراتژی منابع انسانی    30
2-13. استراتژی عام منابع انسانی    30
2-13-1. یک شرکت تولیدی    30
2-14. استراتژی خاص منابع انسانی    31
2-14-1. استراتژی منابع انسانی مؤسسات آموزش عالی    31
2-15. معیارهای استراتژی اثربخش منابع انسانی    32
2-16. تعبیری از استراتژی مطلوب منابع انسانی    32
2-17. نقش استراتژی منابع انسانی در سازمان های متعالی و ارتباط آن با استراتژی سازمان    33
2-18. تدوین و استقرار استراتژی منابع انسانی در سازمان-های متعالی    34
2-19. نقش استر اتژی های منابع انسانی و ارتباط آن با استراتژی سازمان    35

منابع

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژی های منابع انسانی از free


مطالب تصادفی