مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 58
حجم 84 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد بصورت کامل و جامع و با منابع جدید

 

 

.مفهوم ارزيابي عملكرد و تعاريف آن
ارزيابي عملكرد عبارت است از تبيين درجه كفايت و لياقت كاركنان از لحاظ انجام وظايف محوله و قبول مسئوليت‌ها در سازمان كه اين ارزيابي بايد به طور عيني و منظم انجام پذيرد. به بيان ديگر ارزيابي عملكرد يعني سنجش نسبي عملكرد انساني در رابطه با نحوه انجام كار مشخص در يك دوره زماني معين در مقايسه با استاندارد انجام كار و همچنين تعيين استعداد و ظرفيت‌هاي بالقوه فرد به منظور برنامه‌ريزي در جهت به فعليت درآوردن آنها.ارزيابي عملكرد تلاشي است براي بدست آرودن اطلاعات عيني و معتبر در مورد عملكرد و رفتارهاي شغلي كاركنان و در نتيجه سازمان. اين اطلاعات، پايه و اساس تصميم‌گيري و قضاوت در مورد افراد خواهد بود.

 

در مباحث مديريت مفهوم ارزيابي نيروي انساني، تحت عناوين و واژه‌هاي مختلفي از جمله ارزيابي، ارزيابي لياقت، ارزشيابي، قيمت‌گذاري و ارزيابي، گزارش‌هاي نحوه انجام كار، ارزشيابي كاركنان، مميزي كردن و معاينه و مميزي به كار رفته است(عباس پور،1384).ارزيابي عملكرد فرآيندي است كه توسط آن مديران و سرپرستان رفتار كاركنان را مشاهده و بررسي مي‌كنند تا بتوانند بازخورهاي لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتارشان به آنها ارائه كنند. ارزيابي عملكرد بر اين منطق استوار است كه اگر كاركنان از اطلاعات مربوط به رفتارهاي مثبت و منفي خود آگاه شوند، انجام فعاليت‌ها بهبود مي‌يابد.

 

 

صاحب‌نظران منابع انساني، براي «ارزيابي» تعاريف متفاوتي ارائه كرده‌اند و اصطلاحات و واژه‌هاي مترادف بسياري نيز به‌كار برده‌اند كه اهم آنها عباتند از:
ارزيابي عملكرد، سنجش سيستماتيك و منظم كار افراد در ارتباط با نحوه انجام وظيفه آنها در مشاغل محوله و تعيين پتانسيل موجود در آنها براي رشد و بهبود است (ميرسپاسي،1383). 
ارزيابي كار كاركنان، مراحلي است كه طي آنها، سازمان نحوه عملكرد منابع انساني را در انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، مورد بررسي قرار مي‌دهد (ابطحي به نقل از وردر وديريس،1381).
ارزيابي كار كاركنان، مرحله‌اي رسمي به منظور اخذ اطلاعات مربوط به نحوه انجام وظايف و مسئوليت‌هاي محوله، اعم از نكات و عوامل مثبت و يا منفي به كاركنان است (ابطحي به نقل از سينگر،1381).

 

 

با جمع‌بندي تعاريف ياد شده، مي‌توان گفت كه ارزيابي عملكرد افراد:
فرآيندي هدفدار است كه بايد به طور مستمر انجام شود.
به جنبه‌هاي كمي و كيفي توجه دارد و ظواهر را نمي‌بيند.
تواتر زماني را مدنظر قرار مي‌دهد.
داراي ملاك‌هايي مشخص كه تقريباً مورد تأكيد اكثريت است.
دو هدف سازماني و فردي دارد و هيچگاه قصدش تخريب و يا مچ‌گيري افراد نيست. (قرباني و همكاران،1381).

 

 

.مدیریت ازریابی عملکرد
مدیریت عملکرد را فرآیندی برای دستیابی به اهداف تجاری و کلی سازمان از طریق مشارکت بیشتر کارکنان در فعالیتها و عملکرد را بعنوان وسیله ای موثر برای نظارت و توسعه کارکنان در گروههای کاری تعریف اهداف ارزیابی عملکرد را بطور خلاصه می توان چنین شناسایی نیازهای آموزش شاغلین؛ پاداش دهی وایجاد انگیزه درافراد وتعیین بازدهی، کارآئی واثر بخشی کار؛ تمهیدات آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ برنامه ریزی نیروی انسانی؛ اقدامات پرسنلی مانند کار انتخاب و انتصاب وطبقه بندی عادلانه کارکنان؛ شناسایی استعدادهای فردی و رشد شخصیت؛ تشویق وتنبیه؛ جابجایی و انتقال؛ رشد و ارتقاء و ….. اهم روشهای ارزیابی عملکرد از طریق نو ع؛ رویدادهای مهم؛ مقیاس گرافیک درجه بندی رفتار؛ مقیاس های درجه بندی متکی بر رفتار های چند نفره؛ اندازه گیری عینی؛ آزمونهای عملکرد واحدهای مختلف و مدیریت بر مبنای هدایت شده است.

 

 نظام های ارزیابی عملکرد مبنای مناسبی برای تعیین نظامی خاص که چه نوع عملکرد مورد ارزیابی قرار گیرند ارائه می دهند. بطور کلی نظام های ارزیابی عملکرد را به سه طبقه خلاصه کرد که عبارتند از : 
1- ارزیابی مبتنی بر ویژگیهای فردی ( به منظور ارزیابی خصوصیت شخصیتی کارکنان ) که تأکید برخود شخص و صفات و روحیات شخصی وی دارد و در نسبت به اینکه چه کاری انجام می دهد تأکید کمی دارد. 

2- ارزیابی مبتنی بر رفتار که به جای ویژگیهای شخصی کارکنان رفتار آنها را مورد توجه قرار می دهد از نقائص عمده این نظریه توانایی آن در ارزیابی عملکرد تمام رفتارهائی است که منجر به اثر بخشی شغل می شوند. 3- نتیجه گرا که به جای ارزیابی رفتارها نتایج حاصل از رفتارهای کاری را مورداندازه گیری میدهد. نقطه ضعف این روش پیچیدگی در یافتن شاخص های مناسب در ارزیابی عملکرد است(مظلومیان،1381).

 به هر حال آنچه در نظام جدید ارزیابی عملکرد مورد تأکید است  ارزیابی عملکرد بر تقویت رفتار است. تقویت عملکرد به عنوان رویکرد جدید مبتنی بر تئوری تقویت  است و براین اعتقاد است که رفتار کارمند تابعی از پیامد احتمالی اش است. درواقع هر چیزی که موجب دوام و تکرار یک رفتار شود یک تقویت کننده پاداش نامیده می شود. بنابراین رفتارهایی که برعملکرد اثرات مثبت دارند به جای اینکه کورکورانه پاداش داده شوند باید برحسب دفعات وقوع تقویت شوند شناخت این  حقیقت رفتاری مدیریت یک چالش مهم بحساب می آید وبدان معناست که تقویت کردن لزوماً به معنای اعطای پاداش نمی باشد.- در نظرفوت و هوك   ارزشيابي كاركنان عبارت از فرآيند رسمي براي سنجش و ارائه بازخورد به كاركنان در مورد خصوصيات و نحوه انجام فعاليت‌هايشان و همچنين شناخت استعدادهاي بالقوه آنان به منظور شكوفايي آنها در آينده است (دعائی،32:1381) .

 

2- وردر و دیویس   معتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامی که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد.

3- کاسیو   ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوله تعریف می‌کند (بصیر،32:1380).

4- به نقل از نلی  و همکاران، یک سیستم اندازه گیری عملکرد می تواند به عنوان مجموعه ای از معیارهای مورد استفاده تعریف شده برای تعیین کمّیت کارایی و اثربخشی عملیات قلمداد شود(میرسپاسی،21:1380).

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم :ادبیات و مبانی نظری تحقیق    2
مقدمه    3
2-1.ارزیابی عملکرد    3
2-1-1.مفهوم ارزيابي عملكرد و تعاريف آن    3
2-1-2.مدیریت ازریابی عملکرد    5
2-1-3.ضرورت و اهمّیت ارزیابی عملکرد    7
2-1-4.تاريخچه ارزيابي    9
2-1-5.مديريت عملكرد    10
2-1-6.دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد    12
2-1-7.اهداف ارزيابي عملكرد    13
2-1-8.مزاياي ارزيابي عملكرد    14
2-1-9.فرآیند ارزیابی عملکرد    16
2-1-10.ارزیابی کنندگان    19
2-1-11.روشهاي ارزيابي عملکرد کارکنان    22
2-1-12.روشهاي ارزيابي عملکرد سازمان    26
2-1-13.ارزيابي 360 درجه    40
2-1-14.مدیریت عملکرد با تأکید بر ارزیابی منابع انسانی    44
2-3.پیشینه تحقیق    45
2-4.آشنایی با قلمرو تحقیق    49

منابع    50

 

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد

تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 4 از free


مطالب تصادفی