مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق  ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 62
حجم 93 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی

 

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق  ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 

اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی   ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برندهای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.

 

لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید: «هر گاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم، می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید» (رحیمی، 1385، 36). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکانپذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه تحلیل های سازمانی عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است (Jollands., 2006).

 

 

ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند:
    با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمده اند یا خیر؟
    با اندازه گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین ارزیابی و اندازه گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می شود آیا سیاستها به طور صحیح تدوین شده اند یا خیر؟
    ارزیابی و اندازه گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه هایی که مدیریت باید توجه بیشتری به آنها بنماید را میسر می سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند.
    ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد بود. چرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مدیریتی از طریق اندازه گیری و ارزیابی سیستم عملکرد و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می آید.

 

 

هر تلاشی که به منظور دستیابی به موفقیت صورت می گیرد باید دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی باید بر آگاهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد نامیده می شود. هر برنامه بهبود، عملکرد سازمانی باید از اندازه گیری عملکرد و بعد ارزیابی عملکرد شروع نماید(علوی و مشفق، 1387). طرحهای ارزیابی و مدیریت عملکرد باید مبتنی بر بهبود مستمر باشند نه مبتنی بر فرهنگ سرزنش و تخطئه. مهمترین اصل ارزیابی عملکرد، اطمینان از این موضوع است که سیستم ارزیابی برای تضمین ارائه خدمات به کاربران، باید مبتنی بر بهبود مستمر نه بر فرهنگ ملامت و سرزنش باشد. اگر عملکرد یک شاخص خاص پایین تر از میزان متوسط باشد، لازم است که بر شناخت علل اشتباهات و نحوه برخورد با آن علل در آینده توجه شود اگر مدیریت بخواهد فرد یا بخشی را سرزنش کند، اغلب این کار نا عادلانه و نقطه مقابل بهره وری خواهد بود ( (Moullin, 2004تهیه و اجرای طرح ارزیابی شایستگی و مدیریت عملکرد کارکنان باید با همکاری مشترک مدیران و واحد های اجرائی انجام شود. 

 

 

البته وظیفه اصلی ستادی آن با مدیر منابع انسانی است ولی در اجرای آن واحدهای عملیاتی باید دخالت مستقیم داشته باشند برای حصول نتیجه مطلوب در ارزیابی لازم است نکات زیر رعایت شود:

 

    طرح مورد حمایت جدی مدیران و مجریان باشد.
    هدفهای طرح برای همه روشن باشد.
    تصمیمات نهایی با نظر مشورتی مدیران گرفته شود.
    کلیه اطلاعات درباره سوابق کار جمع آوری و مطالعه شود.
    طرح به طور سیستماتیک و در فواصل معین از زمان اجرا گردد.
    نتیجه اجرای طرح ارزیابی شود(میر سپاسی، 1386، 267).

 

از طریق مدیریت عملکرد می توان یک پیوند استراتژیک بین چشم انداز، ماموریت و اهداف کارکردی، گروهی و فردی در سازمان ایجاد و سازمان را در جهت تحقق اهدافش کمک کرد و از طریق ارزیابی و سنجش عملکرد می توان به میزان همسویی کارکنان با اهداف مزبور آگاهی یافته و با استفاده از چرخه بهبود و اصلاح عملکرد نسبت به مهارتها، تواناییها، دانش و رفتار کارکنان اطلاعات کسب کرد. رویکرد مدیریت عملکرد ارزش افزئده ای به سازمان اضافه می کند، ولی آنچه از اهمیت زیادی برخوردار است این است که کلیه قسمت های سازمان باید در انجام آن همکاری کنند(Purbey et al., 2007). 

 

 

 

یکی از صاحبنظران مدیریت اعتقاد دارد که مدیریت عملکرد می تواند مزایای زیر را برای سازمان داشته باشد:
    مدیریت مبتنی بر عملکرد با استفاده از رویکرد سازمان یافته هم اجزا تشکیلات را برای اهداف سازمان متمرکز می کند.
    گزارش دهی مناسب می کند.
    پرداخت را مبتنی بر عدالت می کند.
    انگیزه و شادابی کارکنان را افزایش می دهد.
    مشارکت فکری کارکنان را جلب می کند.
    با تقسیم کار کیفیت را بهبود می بخشد و باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد سازمان می شود.
    شایسته سالاری را رونق می دهد (De Waal et al., 2011).

 

 

 

 

زندگی در دنیای امروز با گذشته ها بسیار متفاوت است. نظامهای اقتصادی مرتبا در حال تغییر است و نمی توان به آینده آن مطمئن بود. در کنار ثروت و رفاه عمومی که برای نخش اندکی از جمعیت جهان وجود دارد، فقر عمومی و بیکاری در جهان رو به گسترش است. صاحبان قدرت هر روز راه های تازه ای را برای به چنگ آوردن ثروت ملت ها در پیش می گیرند و از سوی دیگر اقشار کارگر، مد و نیازمند جامعه هم ابزار و قدرت لازم را برای دفاع از حقوق خود ندارند. در دنیای امروز نمی توان تنها به تدابیر فردی و اختیاری تامین اجتماعی متکی بود. ثروت،صاحبان آن را چنان مشغول به خود کرده که فرصت فکر کردن به نیازمندان را ندارند. الگوی های سنتی تامین اجتماعی از قبیل حق خویشاوندی، حق همسایگی، حق برادری و امثال آن در حال کمرنگ شدن است و کمک های این چنینی نمی توان نیاز جامعه را برآورده سازد.

دولت ها ناچارند خودشان دخالت کنند و به کمک مالیات و حق بیمه، نظام های تامین اجتماعی را در جامعه تقویت نمایند. نظام مقدس اسلامی طی حدود یک ربع قرن از دوران استقرار خود، گام های بزرگی را در جهت محو فقر و کمک به نیازمندان به کار گرفته اما با وجود این هنوز چهره کریه فقر در جامعه اسلامی نمایان است. اختلاف سطح بین ثروتمند و فقیر رو به افزایش و نرخ بیکاری رو به گسترش است. با وجود تلاش های حمایتی، خیریه و امدادی بسیار زیاد و بهره گیری حدود پنج میلیون نفر از کمک های نهادهای حمایتی و خیریه، به نظر می رسد کمک های خیریه مردمی و اعتبارات دولتی برای پوشش دادن به همه نیازها کافی نیست و در حقیقت نمی توان امیدوار بود که صرفا با اتکاء به این روش بتوان به عدالت اجتماعی اسلام که هدف غایی حکومت اسلامی است، دست یافت. پس چه باید کرد؟

 

اسلام توان آن را دارد مه در همه دوره های تاریخی زندگی انسانپاسخگوی نیاز او باشد.بنابه فرمایش حضرت امام خمینی (ره) « فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است ». بدین ترتیب، بیمه های اجتماعی با مبانی فقهی تطبیق یافته و با اتکاء به جایگاه قانونی و پشتوانه علمی مستحکم آن، به عنوان بهترین راهکار برای باز توزیع عادلانه درآمدها و کاهش فقر شناخته شده است. نگرش و رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران به موضوع تامین اجتماعی که برگرفته از نوع نگاه دین مبین اسلام به این مقوله است، در اصل بست و نهم قانون اساسی،تعریف و تبیین شده است. در این اصل آمده است:

 

(برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشگی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند). درسال های اخیر، بور ساماندهی نظام تامین اجتماعی کشور و گسترش دامنه پوششو جامعیت خدمات آن، تلاش های چشمگیری از سوی دست اندر کاران این حوزه صورت گرفت و در همین راستا، انون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور در سال 1383 به تصویب رسید. انتظار می رود با اجرای مفاد این قانون، گام موثری در جهت بهبود کیفیت و جامعیت خدمات نظام تامین اجتماعی کشور برداشته شود و بخش دیگری از هدف های عدالت خواهانه نظام اسلامی تحقق یابد (جوان بخت و همکاران، 1387).
 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق    4
1-2 مقدمه    4
1-1-2  اهمیت ارزیابی و مدیریت عملکرد    6
2-1-2 آشنایی با مفهوم ارزیابی عملکرد    9
3-1-2 مفهوم و ماهیت مدیریت عملکرد    11
4-1-2 هدف مدیریت عملکرد    13
5-1-2 مدیریت عملکرد به عنوان یک فرآیند    13
6-1-2 نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد    15
7-1-2 معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان    16
8-1-2  اهداف، کاربردها و انواع ارزیابی عملکرد    18
ب) انواع ارزیابی    18
9-1-2 شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانها    20
10-1-2 اصول ارزیابی عملکرد    21
11-1-2 روشهای ارزیابی عملکرد    23
12-1-2 فرآیند ارزیابی عملکرد    24
13-1-2 مدل های ارزیابی عملکرد    29
شکل شماره 2-1: عناصر کارت امتیازی متوازن    32
14-1-2 مزایای ارزیابی عملکرد سازمان    33
15-1-2 سیر تکاملی مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت    34
16-1-2 بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و مدل سرآمدی EFQM    37
2-2  کلیاتی در مورد سازمان تامین اجتماعی    39
1-2-2 معرفی سازمان تامین اجتماعی    39
1-1-2-2 ماموریت و  تعهدات سازمان تامین اجتماعی    39
2-1-2-2  تاریخچه سازمان تامین اجتماعی در جهان و ایران    40
2-2-2  تأمین اجتماعی: هدف آرمانی پیامبران    45
3-2-2  تامین اجتماعی : تجربه تاریخی انسان    46
4-2- 2 تامین اجتماعی: ضرورت جهان امروز    47

3-2 پیشینه تحقیق    50
1-3-2 تحقیقات داخلی    50
2-3-2 تحقیقات خارجی    54

منابع و مأخذ    
منابع فارسی
منابع انگلیسی

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد تامین اجتماعی از free


مطالب تصادفی