مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 108 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی علوم اجتماعی

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری رشته علوم اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن

 

 

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

 

 

 

امنیت و احساس آن 
2-1-1تعریف امنیت
امنبت از جمله مفاهیم، پیچیده ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست «امنیت» پیش از آن که مقوله ای قابل تعریف باشد، پدیده ادراکی و احساسی است. یعنی این اطمینان باید درذهن توده مردم، دولت مردان و تصمیم گیران بوجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه، امنیت لازم وجود دارد یانه (کاظمی، 1352). همچنین امنیت از جمله مفاهیم مطرح در علوم انسانی است که همانند بسیاری در مفاهیم دیگر(جامعه،فرهنگ،ارزش,…)پیچیدگی و گنگ بودن قضیه ذاتی و ماهوی است. معماگونگی امنیت و فرو رفتن در هاله ای از رمز و رازهای تئوریکی و روزمرگی تاجایی است که بوزان، از نظریه پردازان بر جسته در این باره، بیان کرده و هر کوششی برای درک مفهوم امنیت ،بدون آگاهی کافی از تناقضات و نارسایی  های  موجود در خود این مفهوم ساده اندیشانه است (تاجیک، 1379ص37). 

 

 

 امنیت واژه عربی از ریشه امن است و تعاریف گوناگون که تقریبا معنای یکسانی را می رساند، از آن به دست آمده است. در فرهنگ فارسی  عمید امنیت به: «درامان بودن ،ایمنی ،بی ترسی ،آرامش وآسودگی » معنی شده (عمید، 1360 :25) درفرهنگ فارسی معین ،امنیت به«ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی » معنی شده است .(معین، 1360ص157). در فرهنگ انگلیسی آکسفورد، امنیت به معنی:«در حفظ بودن، فراغت از خطر یا اضطراب وتشویش» آمده است. در دانشنامه سیاسی ،امنیت درلغت ،حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله آمده است (آشوری، 1366ص38) .نویسندگان و پژوهشگران برجسته حوزه مطالعات امنیت توصیف های مختلفی از این مفهوم ارایه داده اند که همگی بیانگر چند چهره بودن و ابهام مفهوم امنیت اند.

 

 

 درفرهنگ علوم سیاسی ،امنیت چنین تعریف شده است .   
1- تضمین ایمنی، یعنی قرارداد های تضمینی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقرای مذاکره به جای محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولت ها 
2- مصونیت از تعرض وتصرف اجباری و دورماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق وآزادی های مشروع .(آقا بخشی، 1376ص384).
3- واثقی در کتاب «تدابیر و سیره عملی امام علی(ع) در تامین امنیت اجتماعی»امنیت را چنین تعریف می کند :«اصل الامن طما نینه النفس و زوال الخوف» امن در اصل به معنی سکونت روح و از بین رفتن ترس است .

آرنولد  و لفرز  در مقاله ای با عنوان “امنیت ملی چونان نمادی مبهم   “که در سال 1952منتشر شد امنیت را نمادی مبهم خواند.”نماد امنیت ملی چیزی نیست مگر عاملی برای افزایش ابهام که دارای پیچش معنایی خاصی است و… “(افتخاری ، 1381ص25).

 

     هاگ مک دونالد کوشید با استفاده از یکسری طبقه بندی ها ابهام مفهوم امنیت را رفع کند اما در چنبره طبقه بندی های خود با شکست روبرو شد و اعلام کرد که امنیت مفهومی نارساست(بوزان، 1378ص17).
     پاتریک مورگان2در این باره می گوید”امنیت مانند سلامتی یا منزلت نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی پذیرد (تریف3، 1383ص10).
     مک سوینی امنیت را واژه ای لغزنده و بی ثبات می خواند که در گستره گیج کننده ای از زمینه های متنوع و در جهت اهداف چندگانه به وسیله افراد،شرکت ها،حکومت هاو متخصصان به کار رفته است و در این فضا مجموعه ای از چیز ها،مردم وسایل، اهداف ،حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شده اند ( حسینی، 1379ص84).
 تعبیر بوزان درباره پیچیدگی مفهوم امنیت این است که امنیت یک مفهوم توسعه نیافته است. به نظر وی امنیت هنوز توسعه لازم را پیدا نکرده است. که به بتوان یک مصداق واحد خارجی برای آن قایل شد و تعریف مشخصی ازآن ارایه داد(تاجیک، 1378).

 

 

امنیت و احساس آن در فرهنگ دینی
ریشه امنیت در لغت از امن، ایمنی می باشد که مفهوم آن اطمینان و آرامش در برابر ترس، وحشت، نگرانی و نا آرامی است.که به دو صورت فردی واجتماعی از آن نیز می توان نام برد .امنیت فردی را باید در ایمان واقعی و آرامش روحی و اطمینان و یاد خداوند متعال جستجو کرد.  قرآن کریم می فرماید: “الا بذکر ا…تطمئن القلوب :آگاه باشید که ذکر خدا آرام بخش دلهاست” (قرآن مجید سوره رعد ،آیه 28)    در این دیدگاه امنیت اجتماعی و احساس آن را به عنوان حق اولیه آهاد انسانی باید در سایه تقوا و عدالت و رعایت حرمت و حقوق انسانها و دفاع از مظلومان و محرومان و برخورد با فاسدان و مجرمان و رفع فقر ،و رفاه و تامین معیشت مردم و قانون معیار های الهی و انسانی جستجو کرد. درفرهنگ قرآنی امنیت شامل تمامی ابعاد زندگی و حوزه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و امنیتی می شود .

 

     در آیاتی از قرآن مجید موضوع امن و امان امنیت و حرم امن مورد توجه قرار گرفته است و مکه به عنوان بزرگترین پایگاه اسلام و مسجد الحرام به عنوان بزرگترین پایگاه تبلیغ دین جایی است که به عنوان حرم امن اعلام نموده وقتل وکشتار در کنار آنها را به شدت نکوهش می کند و در فتح مکه و کعبه و مسجد الحرام را پیامبر گرامی اسلام از جاهایی می داند که اگرکسی به آنجا پناه ببرد هیچ کس حق مزاحمت برای او را ندارد ضمن اینکه فلسفه ماه الحرام و تایید آن توسط قرآن را باید در چنین باوری جست. احساس امنیت فردی و اجتماعی از دید گاه قرآن کریم را باید در ایمان و باورهای عمیق دینی و تقویت بنیان معنوی جامعه جستجو کرد. 

 

 

 

 

فهرست مطالب
فصل دوم:  ادبیات تحقیق    4
تعاریف    5
2-1 امنیت واحساس آن    5
2-1-1تعریف امنیت    5
2-1-2مفهوم لغوی و اصطلاحی امنیت    8
2-1-4 قرآن وامنیت    10
2-1-5 ولایت وامنیت    11
2-1-6 فقه واجتهاد وامنیت    11
2-1-7  احساس امنیت    13
2-1-8 تعریف لغوی احساس امنیت    14
2-1-9 تعاریف مفهوم احساس امنیت    15
2-1-10 جایگاه مفهومی احساس امنیت    16
2-1-11 نیازبه امنیت و احساس امنیت    17
2-1-12 امنیت واحساس آن در فرهنگ دینی    18
2-1-13 شاخص ها و مولفه های احساس امنیت    19
2-1-14 نشانه های تقابلی احساس امنیت    21
2-1-15 امنیت قابل قبول واحساس امنیت    22
2-1-16 عوامل موثر بر احساس امنیت    22
2-1-17 اقدامات و راه کارهای افزایش احساس امنیت    25
2-1-18 پیامد های احساس امنیت وناامنی    25
2-4  ادبیات نظری    27
2-4-1 پیشینه تحقیق    27
2-4-2 چارچوب نظری تحقیق    32
2-4-3 دیدگاهها ونظریه های امنیت    33
نظریه مالر    33
نظریه ویور    35
نظریه مازلو    36
شکل 2-1: هرم نیاز های مازلو    37
نظریه چلبی    37
2-4-4 برخی از نظریه های روانشناسی مربوط به احساس امنیت    39
نظریه گوردن الپورت     39
نظریه کارن هورنای    39
نظریه اریک فرروم     40
2-4-5 تئوریهای امنیت    41
تئوری پنجره های شکسته    41
مراقبت وتنبیه (تولد زندان)    42
تئوری های پیشگیری وضعی از جرم    43
نظریه فضای قابل دفاع    46
نظریه فعالیت روزمره    46
مراقبت از محله    47
گشت زنی شهروندان    47
استراتژی های تغییر محیطی    47
پروژه نورپردازی خیابان ها    48
کاهش جاذبه آماج ها    48
حذف آماج های جرم    48
تقلیل وسوسه ها    49
گشت زنی های احساس امنیت    49
اطلاع رسانی وهشدارهای احساس امنیتی    49
2-4-6 جمع بندی چهارچوب نظری    50
2-4-7 فرضیه های تحقیق    51
2-4-8 مدل مفهومی وتحلیلی تحقیق    51
جدول 3-6 تحلیلی تحقیق    52
منابع    53

 

 

توضیحات:
فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
بدون هیچ تگ و تبلیغات، قابلیت پرینت دارد
تولید شده انحصاری در:فروشگاه ساز فایلینا

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و احساس آن از free


مطالب تصادفی