مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 70
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه  مدیریت بازارگانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

 
 
 
 
چکیده:
 ارزش ویژه برند مقصد گردشگری عبارت است از مجموع دارایی های (یا بدهی های) برند در رابطه با نام و سمبل مقصدگردشگری که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم می شود تعیین می گردد.در بسیاری موارد،ارزش ویژه برند از ارزش دارائی های فیزیکی به مراتب بیشتراست. این است که بازاریابان با کمک برندهایی با ارزش ویژه بالا، می توانند مزیت رقابتی بدست آورند. برای اندازه گیری ارزش برند، ابزارهای اندکی (که مبتنی بر مصرف کنده باشد) وجود دارد. به  طور کلی ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر مبنای دو بعد ادراکی(کیفیت ادراک شده، آگاهی،تداعی) و رفتاری (وفاداری) اندازه گیری میشود .
 
با توجه به تفات های فرهنگی،اجتماعی، و خصوصیات مقصدهای گردشگری ایران، در این پژوهش سعی شده است اندازه گیری ارزش ویژه برند( قدرت برند) یک مقصد گردشگری از دیدگاه گردشگران با توجه به مدل کونکینک (2007)،برگرفته از مدل آکر مورد بررسی قرار گیرد که البته در مدل مورد استفاده به هر دو بعد رفتاری و ادراکی توجه می شود .بنابراین،تحقیق حاضر قصد دارد مدل آکر را در کشور ایران و روی مقصد گردشگری استان گیلان مورد بازبینی قرار دهد .
 
 
یک برند مکانیسمی است که سازمان ها را در جهت رسیدن به مزیت رقابتی یاری می نماید.ارزش ویژه برند که از سال 1980تبدیل به یک مفهوم مهم در بازاریابی شد،ارزش افزوده ای است که به واسطه نام برند برای سازمان ایجاد می شود.برای اندازه گیری ارزش ویژه برند، ابزارهای اندکی(که مبتنی بر مصرف کننده باشد) وجود دارد. با تو جه به اینکه ارزش ویژه برند از ادراکات مشتریان نشات گرفته می شود،برای مدیران بسیار حایز اهمیت است که بتوانند این ارزش ویژه را در سطح مشتری،اندازه گیری و ارزیابی  نمایند(کلر،2003). کریشنن(1996) مطرح می کند که بررسی رویکرد ذهنی مشتری(گردشگر) باید قبل از اندازه گیری  ارزش ویژه برند صورت گیرد،زیرا ذهنیت مشتری(گردشگر) درباره برند نقطه شروع برای درک و شناخت برند است. ارزش ویژه برند،سازمان ها را قادر میسازد تا علاوه بر حفظ سهم بازار خود،مبلغ بیشتری را نیز در ازای برند خود مطالبه نمایند. (lee& Back,2009). دیوید آکر در سال1991بیان کرد که ارزش ویژه برند، باعث افزایش کارایی برنامه های بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند میشود،مخارج و هزینه های ترفیعی را کاهش می دهد. بنابراین ارزش ویژه برند باعث سودآوری برند شده و برای سازمان، جریان نقدی ایجاد می نماید (Bult et al,2008). برند می تواند باعث تمایز در قیمت یا مقدار تقاضای کالاها وخدمات مشابه شود( Roulac,2006). 
 
 
 
فهرست مطالب 
 
چکیده ز
 
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 
2- 1مقدمه  11
2-2 تاریخچه  11
2-3 تاریخچه برند 12
    2-4 تاریخچه برند در ایران 13
    2-5 تعریف برند در ایران  14 
    2-6 برند چیست  14 
    2-7 اهمیت برند 17
   2-8 هرم برند  17
2-9 مدل محوری برند  19
2-10 ارزش برند  20
2-11 خصوصیت ویژه برند 21
    2- 11-1  تحریک احساسات توسط برند  21
2-11-2 تصویر شخصی از برند  21
    2-11-3 ارزش کارمزد ادراک شده     21
    2-411- عملیات و فعالیت خدمت  21
    2-11-5 محیط  22
    2-12 ابعاد ارزش ویژه برند  22
   2-12-1 ارزش ویژه برند مقصد گردشگری  24
2-12-1-1 تعریف مقصد گردشگری      24
    2-12-1-2 ویژگی های مقصد گردشگری  24
2-12- 1-3 ساخت برند  25
2-12-2 آگاهی از برند  28
2-12- 3 تصویر ذهنی برند  30
2-12-4 کیفیت ادراک شده 33
2-12-5 وفاداری برند 34
2-13 ارزش کلی ارزش ویژه برند  37
2-14 زنجیره ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر  38
2-15 رویکردهای موجود در سنجش ارزش ویژه برند(شاخص های ارزش ویژه برند)  39
2-15-1 شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه کاپفرر  40
2-15-2   شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر 40
2-15-3شاخص های ارزش ویژه برند از دیدگاه کلر 40
بخش دوم
پیشینه تحقیق 43
الف- پیشینه خارجی 43
ب- پیشینه داخلی   44
جمع بندی فصل دوم 50
 
 
 
                                              
– فهرست منابع و مأخذ —————————————————————————————— 
منابع فارسی—————————————————————————————————– 
منابع خارجی ————————————————————————————————— 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره2-1: ویژگی های تصویر ذهنی برند——————————————————————-32
 
 
 
فهرست اشکال
شکل2-1: هرم برند———————————————————————————————–18
شکل 2-2:مدل محوری برند————————————————————————————–19
شکل 2-3: مدل مفهومی ارزش ویژه برند از دید گردشگران در مقاصد گردشگری———————————- 23
شکل2-4 مراحل آگاهی از برند ———————————————————————————–30
شکل 2-5: مدل زنجیره ارزش برند کلر ————————————————————————– 38
شکل 2-6 : مدل مفهومی تحقیق———————————————————————————– 44
شکل 2-7: مدل تلفیقی توسط محقق از مدل های موجود در ادبیات ————————————————– 46
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزش ویژه برند مقصد گردشگری از free


مطالب تصادفی