مبانی نظری مقایسه وقف با حبس

مبانی نظری مقایسه وقف با حبس

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مقایسه وقف با حبس بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 57
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

ارزیابی مقایسه ای وقف و حبس در حقوق ایران

 
 
 
 
چکیده
   یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیز در همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی  در حبس چنین چیزی شرط نیست.
 
 
 
کلید واژگان 
وقف، عقد حبس، حق انتفاع، قبض.
 
 
 
 
 
بیان مساله 
   بررسی ارتباطات و اعمال حقوقی وقف و حبس در حقوق و کارکرد آنها در ارتباط با یکدیگر از لحاظ مفاهیم و اقتضائات و آثار هر یک در دیگری امری است که از دیر باز مورد اختلاف بین حقوقدانان با یکدیگر و همچنین فقها با یکدیگربوده است. درنتیجه عدم برداشت یکسان مشکلاتی را در عمل منجر شده است. بروز این مساله را نیز می توان در مورد واژه حبس مشاهده کرد. و همچنین در مورد اصل وقف درمعنای حقوقی آن که بعضی ازفقها حبس را با وقف به یک معنا پنداشته اند. بررسی معانی دو واژه از نهاد های حبس و وقف شباهتهایی را در عمل نشان می دهد. این پیوستگی باعث به وجودآمدن اختلاف نظرهایی بین فقها و حقوقدانان با یکدیگر شده است. فقها حبس در وقف را حبس در مال می دانند ولی در ارتباط با ماده 55 قانون مدنی به پیروی از نفوذ یا عدم نفوذ، آثار قواعد حق حبس در آن نپرداخته اند و این امر باعث افزوده شدن ابهام در مورد این بحث شده است.
 
یکی ازمسایل اساسی این است که آیا مفهوم حبس مندرج در ماده55 ق.م در واقع دامنگیر موادی که در قانون مدنی به حق حبس اشاره می کنند می شود؟ یا مفاد ماده مذکور در باب حق حبس فقط مشمول وقف است؟ آیاوقف و حبس عقد هستند؟ آیا می توان در مورد جواز و یا لزوم آنها بحث کرد آیا می توان گفت که این دو از عقود معوض هستند؟ آیا نتایج مشابهی از لحاظ کارکرد ها دارند؟ و آیا در ارکان می توان برایشان شباهت هایی قایل شد؟ و سوالاتی بسیار از این دست. قانون مدنی در ماده40 خود در مورد حق انتفاع صحبت به میان آورده و با مطالعه دقیق می توان دید که بحث در مورد حبس مال و وقف در این قانون شباهت ها و کارکرد هایی مشابه را دنباله روی می کنند. پس بایستی به دقت مورد بررسی قرار گیرند، زیرا در عمل بسیاری حبس را با وقف به یک معنا می بینند و برایش همان کارکرد ها و حدود قانونی وقف را قائل می شوند. پس بایستی نخست با توجه به معنای حبس مال که در مواد قانونی که در مورد حق انتفاع مستتر می باشند به بررسی معانی و کارکردهای این نهاد حقوقی و فقهی بپردازیم. حبس از یک سو و همچنین حق حبس از سوی دیگر را به واسطه تشابه لفظی نیز بایستی در نظر گرفت که مواد قانونی در مورد حبس مال که در حق انتفاع جاری و ساری است را با مواد قانونی که در مورد حق حبس ناشی از عدم ایفای تعهدات اشتباه نگرفته و با دیدی آگاهانه در این مورد به بررسی بپردازیم.
 
در پاین بایستی گفت با توجه به اینکه این دو نهاد فقهی و حقوقی در قانون اسلامی به نوعی تضمین کننده آسایش و رفاه توده های آسیب پذیر جامعه می باشند و از آنجایی که این دو نهاد فقهی و حقوقی در کشور ما به خاطر حس انسان دوستی و خیر خواهی مردم کشور ما گسترش و بسط یافته است، لذا بررسی دقیق و همچنین آشنایی و تطبیق این دونهاد با یکدیگر، آیا می تواند به بسیاری ازابهاماتی که در مورد کارکرد های این دو نهاد وجود دارند پایان دهد؟. و مطالعه تطبیقی این دو نهاد می تواند سوالاتی که در ذهن دو گروه تحت پوشش این دو نهاد و همچنین به وجود آورندگان واستفاده کننده گان از کارکرد های این دونهاد را در ارتباط با شیوه اثر گذاری انها برطرف کند.؟
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 

فصل دوم:مبانی نظری مقایسه وقف با حبس   

مقدمه
2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف
2-1-2-مقایسه ماهیت
2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن 
2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن
2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس
2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز
2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع
2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال
2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال
2-1-3-1-ایجاد
2-1-3-2-شرایط تحقق
2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال
2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان
2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام
2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال 
2-1-6-ثمرات و نتایج
2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکیت  
  2-1-6-2-مالکیت وقف در مذاهب اهل سنت
2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه
2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

خرید فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

خرید پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

خرید پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دریافت مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

خرید فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

خرید مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از download

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

خرید پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دریافت فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دریافت فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

خرید فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

خرید کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از www

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

خرید فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

خرید فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

خرید فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دریافت فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

خرید فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دریافت فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دریافت فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از word

دریافت تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

خرید تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود پروژه مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دریافت مقاله مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود فایل مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

خرید کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

دریافت فایل word مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free

خرید تحقیق مبانی نظری مقایسه وقف با حبس از free


مطالب تصادفی