مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

در دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 65
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری کارشناسی ارشد رشته حقوق

مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌

 
 
مقدمه
همراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ كیفری‌، احكام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌كند كه‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احكام‌ فرعی‌ ممكن‌ نیست‌ بخصوص‌ سكوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌كیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامة‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ كلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذكر این‌ نكته‌ لازمست‌ كه‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ كیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ كه‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ كه‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ كه‌ مانع‌ محكومیت‌ مرتكبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌، مجازات‌ را ساقط‌ می‌كند، در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق  جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود.
 
 برعكس‌ این‌ روش‌، در بعضی‌ كشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شكلی‌ قلمداد می‌كنند كه‌ با انقضای‌ آن‌، تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حكم‌ كیفری‌ كه‌ از امورشكلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌كند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شكلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ك‌. ذكر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌كنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در كشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (1304 و 1352) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ك‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شكلی‌ قلمداد كردن‌ یك‌ حكم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ كرد. 
 
روش‌ سومی‌ كه‌ در بعضی‌ كشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌، مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ و در مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌محاكمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد 161 الی‌ 167 قانون‌مجازات‌ این‌ كشور قرار داده‌ شد كه‌ قانون‌ نخست‌ شكلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفكیك‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌، مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شكلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جزءمقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند كه‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در كشورهایی‌ كه‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یك ‌مقررات‌ شكلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ك‌. یك‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

آثار مرور زمان

مرور زمان کیفری

احكام‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری

 
 
 
فهرست‌ مطالب‌

احكام و آثار مرور زمان

1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌

1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌

1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌)

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌

1-1- انقطاع‌ مرور زمان‌

1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌

1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌

1- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌

1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌

1-2 -مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها

1-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌

1-4 – مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق  شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌

1-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌

1-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌

1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌
مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/78
1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌
1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌
الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌
ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌
1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌
 انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/78

1- انواع‌ مرور زمان‌

 مدتهای‌ مرور زمان‌
3 -آثار مرور زمان‌
3- نتیجه‌ بحث‌
فهرست‌ منابع‌
 
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

خرید فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

خرید پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

خرید پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دریافت مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

خرید فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

خرید مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از download

دانلود مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

خرید پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دریافت فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دریافت فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

خرید فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

خرید کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از www

دانلود مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

خرید فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

خرید فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

خرید فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دریافت فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

خرید فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دریافت فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دریافت فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از word

دریافت تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

خرید تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود پروژه مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دریافت مقاله مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود فایل مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

خرید کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

دریافت فایل word مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free

خرید تحقیق مبانی نظری مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌ از free


مطالب تصادفی