مبانی نظری تعارض نقش

مبانی نظری تعارض نقش

دانلود مبانی نظری تعارض نقش

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه مدیریت

مبانی نظری تعارض نقش

 
 
 
 
مقدمه
واژه تعارض از نظر تعریف هیچ کسر و کمبودی ندارد، ولی با وجود این که واژه مزبور به صورتهای گوناگون و مختلف معنی ، تعبیر و تفسیر شده است، بسیاری از این تعریف ها دارای وجوه مشترک هستند. بنابراین می توان تعارض را بدین گونه تعریف کرد: فرایندی که بدین گونه آغاز می شود که دسته یا گروه چنین می پندارند که گروه دیگر اثرات منفی برجای می گذارد، یا قرار است اثرات منفی به بار آورد، البته درمورد همان چیزهایی که مورد توجه طرف یا گروه اول است. دامنه این تعریف بسیارگسترده است، بیانگر حالتی است که کارمستمر وجود دارد و برخوردی بین دوگروه به وجود می آید که می تواند به تعارض منجر شود(رابینز، 1389،ص23).تعارض نقش زمانی رخ می دهد که تن دادن به مجموعه ای از الزامهای شغلی با پذیرش مجموعه دیگری از الزامهای شغلی، مغایر و یا به کل ناممکن باشد. در بررسیهایی که تاکنون انجام شده چهارگونه تعارض نقش شناخته شده است.
 
نخستین آنها به تعارض درون فرستنده  موسوم است. این تعارض هنگامی روی می دهد که شخص درخواستهای متعارضی از شما به عمل می آورد از قبیل:
«برایم اهمیتی ندارد که چگونه کار را انجام بدهی، صرفا آن را انجام بده لیکن درجریان کار هیچ مقرراتی را نقص مکن». گاهی افراد مختلف شما رامتفاوت می بینند. مثال قدیمی، سرپرست کارگاه است که ممکن است از میان کارگران عادی انتخاب شود و متصدی آن شغل شود. آیا این شغل جزئی از مدیریت است یا وفاداری وی نسبت به کارگران کارگاه است؟این شغل به داشتن تعارض درون نقش  زیاد توصیف شده است، یعنی خود نقش از انتظارات متعارض تشکیل شده است. (همان منبع،ص23).گونه دیگر تعارض هنگامی روی می دهد که دو یا چند نقش متعارض را یک شخص برعهده داشته باشد. این گونه تعارض موسوم به تعارض میان نقش  است و چنین می نماید که با افزایش پیچیدگیها و وابستگیهای متقابل که امروزه در سازمانها وجود دارد این تعارض رو به افزایش است. سرانجام تعارضی وجود دارد که موسوم به تعارض نقش شخص  است، جایی که نگرش ها و ارزشهای شخصی ما با شرایط و ملزومات نقش متباینند(میچل،1375،ص67). 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعارض نقش

اندیشه تعارض

انواع تعارض نقش

تکنیک های مدیریت تعارض

 
 
 
 
فهرست مطالب
مبانی نظری تعارض نقش 1
تعریف واژه تعارض 2
2-4-1-1) تعارض نقش 2
2-4-2) سیرتکاملی اندیشه تعارض 3
2-4-2-1) دیدگاه سنتی 4
2-4-2-2) دیدگاه روابط انسانی تعارض 5
2-4-2-2) دیدگاه تعامل 5
4-2-3) تعارض: سازنده یا ویرانگر 6
4-2-4) فرایند تعارض 7
مرحله یکم) مخالفتهای بالقوه 7
ارتباطات: 7
ساختار 8
متغیرهای شخصی 9
مرحله دوم) بروز تعارض 9
مرحله سوم) قصد یا نیت 10
رقابت 10
همکاری 11
اجتناب 11
گذشت (ایثار) 12
مصالحه (سازش) 12
مرحله چهارم) رفتار: 12
جدول تکنیک های مدیریت تعارض(رابینز، 1389،ص100). 13
مرحله پنجم) ره آورد 14
نتیجه های سازنده: 14
نتیجه های ویرانگر 15
پیشینه: 15
فهرست منابع 16
الف) منابع فارسی 16
ب) منابع غیرفارسی 20
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از download

خرید فایل word مبانی نظری تعارض نقش از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از download

خرید پروژه مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از download

خرید پروژه مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود مقاله مبانی نظری تعارض نقش از download

دریافت مقاله مبانی نظری تعارض نقش از download

خرید فایل مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از download

خرید مقاله مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از download

دانلود مقاله مبانی نظری تعارض نقش از www

خرید پروژه مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از www

دریافت فایل word مبانی نظری تعارض نقش از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از www

دریافت فایل word مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود فایل word مبانی نظری تعارض نقش از www

خرید فایل مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از www

خرید کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از www

دانلود مقاله مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از pdf

خرید فایل مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از pdf

خرید فایل مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از pdf

خرید فایل مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از word

دریافت فایل مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از word

خرید فایل word مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از word

دریافت فایل مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از word

دریافت فایل مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از word

دریافت تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود مقاله مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از free

خرید تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود پروژه مبانی نظری تعارض نقش از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود فایل word مبانی نظری تعارض نقش از free

دریافت مقاله مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود فایل مبانی نظری تعارض نقش از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری تعارض نقش از free

خرید کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری تعارض نقش از free

دریافت فایل word مبانی نظری تعارض نقش از free

خرید تحقیق مبانی نظری تعارض نقش از free


مطالب تصادفی