بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن

بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن

هدف از این تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 30
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود تحقیق رشته حقوق

بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن

 
 
 
 
چکیده:
در این تحقیق ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.
مبحث اول این تحقیق از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.
 
وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.  در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده «وقف یقف وقفا» معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه 24 سوره صافات آمده است: «وقفوهم انهم مسئولون» بدین معنا که « و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند» همچنین در آیه ی 31 سوره‌ی نساء آمده است: «ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم» یعنی «ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند» مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.
اما در فرهنگ لغات مراجعه شده، بعد از بیان معانی از این قبیل (ایستادن، تأمل کردن،…) با ذکر «الدار و نحوها» معنای فقهی – حقوقی آن را ذکر کرده‌اند. در فرهنگ لاروس عبارت «حبسها فی سبیل الله» آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معانی فقهی توضیح می‌دهد که: «حبس العین علی ملک الواقف او علی ملک الله و اتصدق بالمنفعه»  یعنی «حبس کردن عین ملکی و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا»  در کتاب لغت المعجم الوسیط  نیز معنی مشابهی دیده می‌شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

وقف

اوراق بهادار

مبانی وقف و اوراق بهادار

شرایط و شخصیت حقوقی وقف

 

 

 
فهرست مطالب
مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 2
گفتار اول: تعریف وقف 2
بند یک: تعریف وقف در لغت 2

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 3

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران 6

الف: تعریف وقف در حقوق ایران 6

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران 7

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف 9

بند اول: ویژگی‌های وقف 10

الف: حبس کامل 10
ب: دوام وقف (تأیید) 10
ج: تسبیل منفعت 11

بند دوم: انواع وقف 11

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم 11
ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 11
ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 12

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 12

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 13
بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 15
 
مبحث دوم: مبانی 18
گفتار اول: مبانی وقف 18
گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 20
فهرست منابع 23
 
 
 
 
 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

خرید فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دریافت فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

خرید پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دریافت نمونه سوال بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

خرید پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دریافت مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

خرید فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

خرید مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از download

دانلود مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

خرید پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دریافت فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

خرید نمونه سوال بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دریافت فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

خرید فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دریافت فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

خرید کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از www

دانلود مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دریافت پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

خرید فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دریافت کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

خرید تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دریافت تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

خرید فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

خرید فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود نمونه سوال بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از pdf

دانلود کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دریافت فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

خرید نمونه سوال بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

خرید فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دریافت فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دریافت فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دانلود کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از word

دریافت تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

خرید تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود پروژه بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دریافت کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دریافت مقاله بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود فایل بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دریافت فایل pdf بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

خرید کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دانلود کارآموزی بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

دریافت فایل word بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free

خرید تحقیق بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن از free


مطالب تصادفی