مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

هدف از این مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران می پردازیم

مشخصات فایل

تعداد صفحات 71
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران

 
 
 
مقدمه:
برخی معتقدند که مبانی هر علمی که در بحث و مناظره در یکی از مسایل بر آنها تکیه می‌شود متضمن ستون و چهارچوب آن علم است. حیطة علمی و حوزة مورد بررسی هر علم از مطالعة مبانی آن مشخص می‌شود مبانی خود بر پایة یک سری اصول ( principles ) به معنای مجموعة قضایای روشن و قطعی که تمامی پیشرفتها و فعالیتهای یک علم باید تابع آنها باشند استوارند؛ ( مانند اصل شخصی بودن و اصل فرعی بودن مسئولیت در عرصة مسئولیت کیفری). مبانی، هرگز نباید از راستایی که بواسطة اصول تعیین می‌شود تجاوز کند. هرچند امکان تفاوت در مبانی به اعتبار شیوه و شکل اجرا ـ با حفظ خط اجرا ـ فراهم است(کوزه چیان،1385،ص9). 
 
وصف مبانی در خصوص جرم فریب در ازدواج، شامل دیدگاه‌های نظری اندیشمندان حقوق در ارتباط با جرم انگاری فریب در ازدواج و نیز مبانی قانونی موجود در قوانین می‌باشد، زیرا نظریات اندیشمندان حقوق به همراه نظریة دکترین حقوقی همواره از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد در دیدگاه‌های نظری ـ که در مباحث بعد به صورت مفصل بررسی خواهیم نمود ـ گروهی از اندیشمندان موافق جرم انگاری در خصوص فریب در ازدواج بوده و برای نظر خود دلایل قانع کننده‌ای را ارائه داده‌اند. در سوی مقابل مخالفان جرم انگاری فریب در ازدواج نیز، برای خود دلایل خاصی را ارائه داده‌اند در بحث مبانی قانونی جرم نیز، به اختصار به بررسی مبنای قانونی موجود در ارتباط با این جرم که ماده 647 قانون مجازات اسلامی می‌باشد خواهیم پرداخت. البته به قوانین قبل از انقلاب که در این خصوص موجودند نیز اشاره خواهیم نمود.
 
در خصوص موضوع عده‌ای از اندیشمندان حقوق قائل به حقوقی بودن تدلیس بوده و معتقدند که ضمانت اجرایی حقوقی ـ یعنی فسخ نکاح و مطالبة خسارات ـ در این باره کفایت می‌کند ولزومی نداشت که از جنبة کیفری نیز قانونگذار آنرا جرم انگاری نموده و اعلام جرم نماید. در مقابل این گروه عده‌ای نیز قائل به کیفری بودن موضوع هستند و اقدام قانونگذار را در خصوص جرم انگاری آن بسیار مناسب و مطلوب توصیف کرده و آنرا لازم می‌داند. از نظر آنان در خصوص تدلیس(فریب در ازدواج) ضمانت اجراهای حقوقی نمی‌تواند تأمین کنندة حقوق و منافع مردم و جامعه در این ارتباط باشد و جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرای کیفری ضروری بوده است، زیرا در این راستا منافع افراد جامعه و حقوقشان به خطر می‌افتد و هدف حقوق نیز همانا جلوگیری از تضییع حقوق و منافع جامعه و افراد جامعه می‌باشد.
در ادامه به بررسی نظرات مخالفان جرم انگاری در خصوص تدلیس و در مقابل پاسخها و دلایل موافقان جرم انگاری به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم فریب در ازدواج

مبانی جرم فریب در ازدواج

آثار جرم فریب در ازدواج

ارکان جرم فریب در ازدواج

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
تحلیل مبانی، آثار و ارکان جرم فریب در ازدواج
 مبانی جرم فریب در ازدواج

 مبانی نظری راجع به جرم انگاری در زمینة فریب در ازدواج 

 نظر مخالفان
نظر موافقان
 مبانی قانونی

 آثار فریب در ازدواج

 آثار حقوقی
 آثار کیفری

 تحلیل ارکان جرم فریب در ازدواج

 رکن قانونی جرم و آثار مترتب بر آن

 تفسیر مضیق نصوص جزایی ماهوی

 عطف ماسبق نشدن نصوص جزایی ماهوی

 رکن مادی

 تحلیل عناصر رکن مادی جرم فریب در ازدواج

 رفتار مجرمانه
 موضوع جرم
 مرتکب جرم و شخصیت وی

 بزه دیده و شخصیت وی 

 اطراف جرم
 وسیلة ارتکاب جرم  
 زمان و مکان ارتکاب جرم 

 رابطة سببیت بین مقدمات و نتیجة حاصله

مشارکت و معاونت و شروع به جرم فریب در ازدواج

 مقایسة دو جرم فریب در ازدواج و کلاهبرداری

 وجوه اشتراک 
وجوه افتراق 
 رکن روانی
انگیزه
 سوءنیت عام
 سوء نیت خاص
منابع
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی فریب در ازدواج در حقوق کیفری و مدنی ایران از free


مطالب تصادفی