ادبیات و مبانی نظری عزت نفس

ادبیات و مبانی نظری عزت نفس

دانلود ادبیات و مبانی نظری عزت نفس بصورت جامع و کامل

مشخصات فایل

تعداد صفحات 105
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری  رشته روانشناسی

دانلود ادبیات و مبانی نظری عزت نفس

بصورت جامع و کامل

 
 
 
 
چکیده :

عزّت نفس

عزّت نفس از جمله مفاهیمی است که در چند دهه ی اخیر مورد توجه بسیاری از روانشناس و پژوهشگران قرار گرفته است. در طول صد سال گذشته نیز بسیاری از روانشناس این نظریه را که انسان نیازمند عزّت نفس است پذیرفته اند (بیابانگرد- اسماعیل، 1374).

تعاریف عزّت نفس

در فرهنگ لغت عمید (1371) عزّت نفس به معنای عزیز، گرامی و ارجمند شدن و همچنین نفس نیز به معنای جان، تن، شخص، انسان و حقیقت هر چیز آمده است.

در فرهنگ لغات وبستر (1968) از عزّت نفس به عنوان  الف- اعتماد و رضایت در خویشتن      

ب- نظر مثبت فرد درباره ی خود یاد شده است.

عزّت نفس در اصطلاح عبارت از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی «خویشتن» خود است (کوپر اسمیت؛ 1967، به نقل از شاملو، 1376).

 

به عبارت دیگر عزّت نفس نوعی قضاوت مثبت به ارزشمندی وجودی می باشد. این صفت در انسان حالتی عمومی دارد و زود گذر نیست (شاملو- سعید، 1376).

بالبی عزّت نفس را قسمتی از شخصیت می داند و اهمیت کسب امنیت در دوران کودکی را نیز به عنوان اصلی کلی و پایه ای برای درونی کردن اعتبار خود متذکر می شود (شاملو- سعید، 1384).

همچنین عزّت نفس را می توان چنین تعریف کرد: عزّت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی است که انسان به داشتن آن سیستم متقابل اجتماعی محتاج است. بدین معنی که ما نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم، همچنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش می پندارند و معتقد باشیم که آنان هم با ارزشند (همان منبع)

اریکسون اعتقاد دارد که بهترین اعتماد در سن تولد تا یک سالگی است، زیرا اعتماد اساس و پایه در این سن تولد تا یک سالگی شکل می گیرد و اولین مرحله را اعتماد در برابر عدم اعتماد نامیده است. مراقبت کافی و محبت واقعی باعث می شود که کودک جهان را امن و قابل اعتماد بداند. مراقبت ناکافی و طرد کودک سبب ترس و دو دلی او نسبت به جهان می شود. به نظر اریکسون درک کودک از خویشتن و از فرهنگی که در آن تربیت شده است به اندازه سایقهای مورد تاکید فروید اهمیت دارد (همان منبع).

بک معتقد است که نیاز به عزّت نفس فقط از آنِ انسان است و وجود آن بدان دلیل است که انسان دارای استعداد نماد سازی و تفکر است و این نیاز از بدو تولّد تا هنگام مرگ در انسان وجود دارد (همان منبع).

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE):

معلمان، والدین، رهبران تجاری و دولت همگی بر این امر اتفاق نظر دارند که ما یاز به پرورش اشخاصی با عزّت نفس بالا داریم که با خصوصیات مدارا و احترام قائل بودن برای دیگران مشخص می گردند. افرادی که مسؤولیت اعمالشان را می پذیرند دارای انسجام هستند، به موفقیت های خود مباهات می کنند، خود انگیخته اند، تمایل به ریسک کردن دارند، انتقاد پذیر هستند، قادر به دوست داشتن و دوست داشته

شدن اند، جویای پاداش و برانگیزی ناشی از پیگیری اهداف ارزنده و دشوارند و آن ها کسانی هستند که بر وجود خود به عنوان یک زندگی بخش، فردی سازنده، مسؤول و قابل اعتماد اطمینان دارند (عبدالهی-اعظم، 1384).

 
 
 
 

 

 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل دوم:مبانی نظری تحقیق 12
(1عزّت نفس 12
تعاریف عزّت نفس 12

تعریف انجمن ملی برای عزّت نفس (NASE): 13

طبقه بندی عزّت نفس: 13
اهمیت عزّت نفس 16
ب) شک و تردید درباره خود: 18
ج) تأیید خود: 19

ابعاد عزّت نفس: 19

بُعد اجتماعی: 20
بُعد جسمانی (تصور بدنی): 20
بُعد کلی: 21

دیدگاههاونظریّات روان شناختی در مورد عزّت نفس 22

دیدگاه کوپر اسمیت: 22
دیدگاه آلیس: 22
دیدگاه آدلر: 22
دیدگاه آلپورت: 23
دیدگاه بک: 23
دیدگاه فروم: 23
دیدگاه راجرز: 24
دیدگاه مازلو: 25
دیدگاه جرج کلی: 25
دیدگاه ویلیام جیمز: 25
دیدگاه ما سن: 26
دیدگاه گرین و پرکلر: 26
دیدگاه شاملو از عزّت نفس: 28

عزّت نفس از دیدگاه اسلام 29

شرایط عزّت نفس 32
عوامل موثّر بر عزّت نفس: 33
زندگی آگاهانه نخستین رکن عزّت نفس 42
پیش فرض های موجود در مطالعه روان شناسی عزّت نفس : 44
تکامل عزّت نفس 45

ارتباط عزّت نفس با خودپنداره و خود ایده آل: 47

الف- خودپنداره فردی: 47
ب- خودپنداره اجتماعی: 47
ج- خود آرمانی با توجه به خودپنداره شخصی فرد: 47
معیارهای ارزیابی شخصی عزّت نفس: 49
تفاوت عزّت نفس با اعتماد به نفس: 50
تفاوت عزّت نفس با خویشتن پذیری: 50
1ـ برنامه درسی 74
2ـ كتاب های درسی و مواد آموزشی 77
3ـ معلم، روش تدریس و تربیت معلم 78
5ـ مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل 81
6ـ سازمان و تسهیلات مدرسه 83
8ـ آموزش از راه دور 86

روشهای سنجش پیشرفت تحصیلی : 87

3)رابطه بین عزّت نفس و پیشرفت تحصیلی: 90

مدل علّی عمومی بین عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی 91
ب : تحقیقات انجام شده 95
1ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران: 95
2ـ    برّرسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران1: 106
 
فهرست منابع:
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

خرید فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دریافت فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

خرید پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دریافت نمونه سوال ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

خرید پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دریافت مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

خرید فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

خرید مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از download

دانلود مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

خرید پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دریافت فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

خرید نمونه سوال ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دریافت فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

خرید فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دریافت فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

خرید کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از www

دانلود مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دریافت پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

خرید فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دریافت کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

خرید تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دریافت تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

خرید فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

خرید فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود نمونه سوال ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از pdf

دانلود کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دریافت فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

خرید نمونه سوال ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

خرید فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دریافت فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دریافت فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دانلود کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از word

دریافت تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

خرید تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود پروژه ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دریافت کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دریافت مقاله ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود فایل ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دریافت فایل pdf ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

خرید کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دانلود کارآموزی ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

دریافت فایل word ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free

خرید تحقیق ادبیات و مبانی نظری عزت نفس از free


مطالب تصادفی