مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس

مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس

دانلود مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس

مشخصات فایل

تعداد صفحات 102
حجم 5 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت

مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس

 

 
 
چكیده:

1-2       مقدمه

در این فصل سه بخش زیر مورد توجه قرار گرفته است

1-مدیریت دانش  : در این بخش با توجه به جدید بودن موضوع مدیریت دانش ، سعی شده است تا مروری کامل بر آن صورت پذیرد . در ضمن به جایگاه و اهمیت مدیریت دانش در امور مختلف عصر حاضر پرداخته شده است .

2-تصمیم گیری مدیران مدارس آموزش و پرورش شهر تهران : در این قسمت به چگونگی و اهمیت تصمیمات مختلفی که توسط مدیران مذکور اتخاذ می شود و میزان علمی بودن این تصمیمات و عواقب و نتایجی که در پی دارند پرداخته می شود

تاثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود تصمیم گیریهای مدیران مدارس : در این مبحث  به بررسی  تاثیرات و اهداف آموزش و روشها و فنون آموزش مدیران جهت اتخاذ تصمیمات ایشان بر مبنای مدیریت دانش اشاره گردیده است 

 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مدیریت دانش

سبك های تصمیم گیری

تصمیم‌گیریهای مدیران مدارس

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

 
 
مقدمه 
اکثر تصمیماتی که توسط مدیران مدارس اتخاذ می شود با زندگی و سرنوشت دانش آموزان ارتباط دارد و به گونه ا ی با آینده ی میهن عزیزمان عجین می باشد و اگر این تصمیمات صحیح و سنجیده اتخاذ شوند آینده روشن و درخشانی در پیش رو خواهیم داشت و در صورتی که عجولانه و اشتباه باشند مشکلات عدیده ای از جمله مشکلات زیر را در پی خواهد داشت .
 
تباه کردن زندگی یک یا چند انسان (دانش آموز ) 
تحویل عناصر مضر و نامطلوب به جامعه 
عامل ترک تحصیل و تغییر سرنوشت دانش آموز 
عامل افت تحصیلی و مشکلات اجتماعی 
بروز مشکلات روحی ، روانی در دانش آموزان 
بروز مشکلات اداری و تاخیر در انجام امور مربوطه 
از بین بردن انگیزه دبیران وکادر آموزشی مدرسه 
ایجاد تعارض بین کادر اداری و آموزشی مدرسه 
عدم برقراری ارتباط مناسب با اولیاء دانش آموزان 
جبهه گیری و ایجاد مشکلات رفتاری در دانش آموزان و اولیاء ایشان  
 
عدم آرامش و امنیت فکری دانش آموزان خوب و سالم در مدرسه با توجه به اینکه دانش از داده ها و اطلاعات نشأت گرفته و بدنه کلی مهارتهایی است که افراد برای حل مسائل به کار می برند و آمیزه ای ازتجربیات، ارزشها، اطلاعات موجود و نگر شهای کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای ارزشیابی وبهره مندی از تجربیات و اطلاعات جدید ایجاد میکند و اطلاعات  و داده های ناخواسته را کنار می گذارد و به طور کلی نحوه مطلوب انجام کار را می نمایاند، لذا ضروری است جهت  موفقیت سازمانها،  به خصوص سازمانهای آموزشی که درگیر تحولات ودگرگونیهای روز می باشند،‌ دانش روز ومدیریت دانش در رأس برنامه های سازمان مورد توجه قرار گیرد لذا در این تحقیق به جایگاه مدیریت دانش در امر تصمیم گیری مدیران مدارس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران پرداخته می شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
 
فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق 13 
1-2 مقدمه 14
2-2 مدیریت دانش 15

1-2-2 تاریخچه مدیریت دانش 15

2-2-2 مفهوم دانش 22
1-2-2-2 داده 22
2-2-2-2 اطلاعات 23
3-2-2-2 دانش 24
3-2-2 مدیریت دانش 28

1-3-2-2 اجزای سیستم مدیریت دانش 29

4-2-2 رویكردهای مدیریت دانش 31
5-2-2 تقسیم بندی تصمیم گیریهای مدیران مدارس براساس فرضیه های تحقیق 36
1-5-2-2 استراتژی كد گذاری دانش 37
2-5-2-2 استراتژی شخصی سازی 38
3-5-2-2 انتخاب استراتژی صحیح 39

6-2-2 مدلهای مدیریت دانش 39

1-6-2-2 پیتر تیندال 42
2-6-2-2 برنت گالوپ  42
3-6-2-2 تایمو كوزا 45
4-6-2-2 الیاس اوادو/ حسن خیزی 50
5-6-2-2یوچنگ لینن / پینگ  تسرینگ  54
6-6-2-2 ناسا 55
7-6-2-2مدل سنگ بنای فرآیند  دانش 58
8-6-2-2 كازوی  61
9-6-2-2جی لیبو وتیز و همكاران  61

7-2-2 نتایج مدیریت دانش 62

3-2تصمیم گیری مدیران مدارس آموزش و پرورش 64
1-3-2 واحدهای آموزشی 64
2-3-2 مدیران واحدهای آموزشی 64
3-3-2 مسئولیت واحدهای آموزشی 65
4-3-2 تصمیم گیری  65
1-4-3-2 كارل اندرسون  65
2-4-3-2 رابرت كریتنر 66
3-4-3-2جوزف ای چمپوكس 66
4-4-3-2 استفن پی رابینز 67
5-3-2محورهای سئوالات تحقیق 68

1-5-3-2 انواع تصمیمات مدیران مدارس آموزش و پرورش 68

6-3-2خطاهای تصمیم گیری 72
1-6-3-2خطاهای همگانی در تصمیم گیری  72
2-6-3-2خطاهای روان شناختی در تصمیم گیری 75
3-6-3-2خطاهای آماری در تصمیم گیری 84
7-3-2سبك های تصمیم گیری 85

4-2 تأثیر مدیریت دانش و آموزش در بهبود  تصمیم گیریهای مدیران  90

1-4-2 فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت  90
1-1-4-2اهمیت و ضرورت آموزش مدیران در آموزش وپرورش 91
2-1-4-2 فرآیند برنامه ریزی آموزش مدیران  93
3-1-4-2 نقش آموزش در بهبود مدیریت  98
2-4-2  تصمیم گیری مدیران مدارس براساس مدیریت دانش 99
 
منابع و مآخذ 
 
 
فهرست جدول ها 
جدول (1-2) تاریخچه ی مدیریت دانش 20
جدول (2-2) برخی از مدلهای مدیریت دانش 41
جدول (3-2) شناخت ویژگی های طرز تفکر راست مغزها وچپ مغزها 84
جدول ( 4-2) روشها وفنون آموزش وتوسعه منابع انسانی مرتبط با اهداف قابل دستیابی 96
 
 
 
فهرست نمودارها                                                                                  
نمودار (1-2) رابطه بین داده، اطلاعات و دانش 25
نمودار (2-2) چارچوب عمومی سیستم مدیریت دانش ( گالوپ) 42
نمودار(3-2 ) چارچوب چرخه دانش ( گالوپ) 44
نمودار (4-2 ) چرخه ی چهار مرحله ای فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا) 46
نمودار (5-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل کوزا ) 47
نمودار(6-2) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی ( مدل کوزا ) 48
نمودار (7-2 ) سطح پائین فرآیندهای هماهنگی (مدل کوزا ) 49
نمودار ( 8-2) فرآیندهای عملیاتی ( مدل الیاس اواد / حسن خزیری) 51
نمودار (9-2) ارتباط بین چرخه ی مدیریت دانش و چهار فضای کلیدی سازمان 53
نمودار (10-2) نمودار مدیریت دانش ( محققان تایوانی ) 56
نمودار (11-2 ) فرآیند درسهای گرفته شده درناسا 57
نمودار (12-2) نمودار مدل سنگ بنای فرآیند دانش  60
نمودار (13-2) نمودار تصمیم گیری / کارل اندرسون  66
نمودار (14-2) چهار سبک تصمیم گیری  88
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

خرید فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

خرید پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

خرید پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دریافت مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

خرید فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

خرید مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از download

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

خرید پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دریافت فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دریافت فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

خرید فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

خرید کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از www

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

خرید فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

خرید فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

خرید فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دریافت فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

خرید فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دریافت فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دریافت فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از word

دریافت تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

خرید تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود پروژه مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دریافت مقاله مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود فایل مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

خرید کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

دریافت فایل word مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free

خرید تحقیق مبانی نظری مدیریت دانش در آموزش و پرورش و مدارس از free


مطالب تصادفی